Chốt số giờ vàng Miền Bắc

Đặc Biệt

7 - 4

Lô 2 số

59

Xiên 3 số

55 – 98 – 59

Chốt số giờ vàng Miền Nam

Tây Ninh

18 - 51 - 72

An Giang

11 - 67 - 96

Bình Thuận

19 - 62 - 74

-

Chốt số giờ vàng Miền Trung

Bình Định

03 - 83 - 95

Quảng Bình

29 - 57 - 80

Quảng Trị

42 - 54 - 68

Chi tiết chốt số giờ vàng các ngày