XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12-8-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSKH » XSKH ngày 12-8-2018

Giải tám 64
Giải bảy 731
Giải sáu 5271 0809 7599
Giải năm 4355
Giải bốn 16695 85498 65124 62984
06587 45066 04373
Giải ba 23313 53301
Giải nhì 07667
Giải nhất 43077
Đặc biệt 366417
Đầu Đuôi
0 9,1
1 3,7
2 4
3 1
4 -
5 5
6 4,6,7
7 1,3,7
8 4,7
9 9,5,8
Đầu Đuôi
- 0
3,7,0 1
- 2
7,1 3
6,2,8 4
5,9 5
6 6
8,6,7,1 7
9 8
0,9 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8-8-2018

XSMT » XSMT thứ 4 » XSKH » XSKH ngày 8-8-2018

Giải tám 87
Giải bảy 124
Giải sáu 7604 4989 6205
Giải năm 4987
Giải bốn 16800 36003 66050 09206
75351 68072 40451
Giải ba 53781 44914
Giải nhì 73603
Giải nhất 03144
Đặc biệt 312615
Đầu Đuôi
0 4,5,0,3,6,3
1 4,5
2 4
3 -
4 4
5 0,1,1
6 -
7 2
8 7,9,7,1
9 -
Đầu Đuôi
0,5 0
5,5,8 1
7 2
0,0 3
2,0,1,4 4
0,1 5
0 6
8,8 7
- 8
8 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5-8-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSKH » XSKH ngày 5-8-2018

Giải tám 90
Giải bảy 315
Giải sáu 9065 0720 1724
Giải năm 5472
Giải bốn 26022 93868 63385 09594
33732 54460 95594
Giải ba 19739 89599
Giải nhì 01500
Giải nhất 07369
Đặc biệt 615259
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 0,4,2
3 2,9
4 -
5 9
6 5,8,0,9
7 2
8 5
9 0,4,4,9
Đầu Đuôi
9,2,6,0 0
- 1
7,2,3 2
- 3
2,9,9 4
1,6,8 5
- 6
- 7
6 8
3,9,6,5 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1-8-2018

XSMT » XSMT thứ 4 » XSKH » XSKH ngày 1-8-2018

Giải tám 91
Giải bảy 378
Giải sáu 6397 7855 0827
Giải năm 4352
Giải bốn 46075 54852 46662 22716
68789 25112 83020
Giải ba 87672 53698
Giải nhì 46513
Giải nhất 44372
Đặc biệt 878472
Đầu Đuôi
0 -
1 6,2,3
2 7,0
3 -
4 -
5 5,2,2
6 2
7 8,5,2,2,2
8 9
9 1,7,8
Đầu Đuôi
2 0
9 1
5,5,6,1,7,7,7 2
1 3
- 4
5,7 5
1 6
9,2 7
7,9 8
8 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29-7-2018

XSMT » XSMT chủ nhật » XSKH » XSKH ngày 29-7-2018

Giải tám 52
Giải bảy 123
Giải sáu 0759 3583 0437
Giải năm 3115
Giải bốn 20784 86299 11641 99052
56061 21403 00885
Giải ba 39812 78426
Giải nhì 58933
Giải nhất 88291
Đặc biệt 533377
Đầu Đuôi
0 3
1 5,2
2 3,6
3 7,3
4 1
5 2,9,2
6 1
7 7
8 3,4,5
9 9,1
Đầu Đuôi
- 0
4,6,9 1
5,5,1 2
2,8,0,3 3
8 4
1,8 5
2 6
3,7 7
- 8
5,9 9

XSMN - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 25-7-2018

XSMT » XSMT thứ 4 » XSKH » XSKH ngày 25-7-2018

Giải tám 87
Giải bảy 637
Giải sáu 8762 2617 2514
Giải năm 1833
Giải bốn 35038 26713 72162 25404
46570 19560 47664
Giải ba 69275 11895
Giải nhì 29185
Giải nhất 34235
Đặc biệt 110894
Đầu Đuôi
0 4
1 7,4,3
2 -
3 7,3,8,5
4 -
5 -
6 2,2,0,4
7 0,5
8 7,5
9 5,4
Đầu Đuôi
7,6 0
- 1
6,6 2
3,1 3
1,0,6,9 4
7,9,8,3 5
- 6
8,3,1 7
3 8
- 9