XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10-8-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 10-8-2018

Giải tám 27
Giải bảy 216
Giải sáu 9711 1903 4152
Giải năm 1826
Giải bốn 08211 73131 14572 29944
99394 46796 29293
Giải ba 29576 86014
Giải nhì 22268
Giải nhất 25905
Đặc biệt 634919
Đầu Đuôi
0 3,5
1 6,1,1,4,9
2 7,6
3 1
4 4
5 2
6 8
7 2,6
8 -
9 4,6,3
Đầu Đuôi
- 0
1,1,3 1
5,7 2
0,9 3
4,9,1 4
0 5
1,2,9,7 6
2 7
6 8
1 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 3-8-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 3-8-2018

Giải tám 95
Giải bảy 059
Giải sáu 3783 2403 7214
Giải năm 5885
Giải bốn 33927 03540 88683 13884
31795 53540 50695
Giải ba 42333 23153
Giải nhì 18431
Giải nhất 17518
Đặc biệt 459985
Đầu Đuôi
0 3
1 4,8
2 7
3 3,1
4 0,0
5 9,3
6 -
7 -
8 3,5,3,4,5
9 5,5,5
Đầu Đuôi
4,4 0
3 1
- 2
8,0,8,3,5 3
1,8 4
9,8,9,9,8 5
- 6
2 7
1 8
5 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 27-7-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 27-7-2018

Giải tám 23
Giải bảy 843
Giải sáu 8813 8011 6587
Giải năm 3705
Giải bốn 41623 63562 77792 83613
17209 63835 31416
Giải ba 19593 27723
Giải nhì 06417
Giải nhất 14616
Đặc biệt 209884
Đầu Đuôi
0 5,9
1 3,1,3,6,7,6
2 3,3,3
3 5
4 3
5 -
6 2
7 -
8 7,4
9 2,3
Đầu Đuôi
- 0
1 1
6,9 2
2,4,1,2,1,9,2 3
8 4
0,3 5
1,1 6
8,1 7
- 8
0 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 20-7-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 20-7-2018

Giải tám 79
Giải bảy 486
Giải sáu 7591 6008 5463
Giải năm 7262
Giải bốn 62849 81096 61983 86887
80625 35633 62830
Giải ba 57203 13642
Giải nhì 16567
Giải nhất 14472
Đặc biệt 312417
Đầu Đuôi
0 8,3
1 7
2 5
3 3,0
4 9,2
5 -
6 3,2,7
7 9,2
8 6,3,7
9 1,6
Đầu Đuôi
3 0
9 1
6,4,7 2
6,8,3,0 3
- 4
2 5
8,9 6
8,6,1 7
0 8
7,4 9

XSMN - Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 13-7-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSTV » XSTV ngày 13-7-2018

Giải tám 13
Giải bảy 903
Giải sáu 3088 5715 2448
Giải năm 3954
Giải bốn 45277 19630 38675 51985
77427 17790 42666
Giải ba 44032 95211
Giải nhì 02362
Giải nhất 14143
Đặc biệt 211892
Đầu Đuôi
0 3
1 3,5,1
2 7
3 0,2
4 8,3
5 4
6 6,2
7 7,5
8 8,5
9 0,2
Đầu Đuôi
3,9 0
1 1
3,6,9 2
1,0,4 3
5 4
1,7,8 5
6 6
7,2 7
8,4 8
- 9