XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10-8-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 10-8-2018

Giải tám 85
Giải bảy 769
Giải sáu 4558 1673 3210
Giải năm 3528
Giải bốn 51016 64051 51227 78589
96625 00091 79510
Giải ba 50906 37004
Giải nhì 24235
Giải nhất 43348
Đặc biệt 379409
Đầu Đuôi
0 6,4,9
1 0,6,0
2 8,7,5
3 5
4 8
5 8,1
6 9
7 3
8 5,9
9 1
Đầu Đuôi
1,1 0
5,9 1
- 2
7 3
0 4
8,2,3 5
1,0 6
2 7
5,2,4 8
6,8,0 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3-8-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 3-8-2018

Giải tám 61
Giải bảy 809
Giải sáu 8666 5831 3743
Giải năm 3577
Giải bốn 08324 51081 12546 19959
73650 57127 74934
Giải ba 51453 57480
Giải nhì 14228
Giải nhất 75906
Đặc biệt 748827
Đầu Đuôi
0 9,6
1 -
2 4,7,8,7
3 1,4
4 3,6
5 9,0,3
6 1,6
7 7
8 1,0
9 -
Đầu Đuôi
5,8 0
6,3,8 1
- 2
4,5 3
2,3 4
- 5
6,4,0 6
7,2,2 7
2 8
0,5 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 27-7-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 27-7-2018

Giải tám 54
Giải bảy 192
Giải sáu 7235 6305 5637
Giải năm 6490
Giải bốn 80781 75235 22842 37300
36541 71441 97095
Giải ba 82387 86389
Giải nhì 74609
Giải nhất 84709
Đặc biệt 177913
Đầu Đuôi
0 5,0,9,9
1 3
2 -
3 5,7,5
4 2,1,1
5 4
6 -
7 -
8 1,7,9
9 2,0,5
Đầu Đuôi
9,0 0
8,4,4 1
9,4 2
1 3
5 4
3,0,3,9 5
- 6
3,8 7
- 8
8,0,0 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 20-7-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 20-7-2018

Giải tám 65
Giải bảy 842
Giải sáu 7389 9279 3663
Giải năm 0219
Giải bốn 13871 60905 94876 12789
36566 84294 15474
Giải ba 32569 65835
Giải nhì 05284
Giải nhất 22729
Đặc biệt 963885
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 9
3 5
4 2
5 -
6 5,3,6,9
7 9,1,6,4
8 9,9,4,5
9 4
Đầu Đuôi
- 0
7 1
4 2
6 3
9,7,8 4
6,0,3,8 5
7,6 6
- 7
- 8
8,7,1,8,6,2 9

XSMN - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 13-7-2018

XSMN » XSMN thứ 6 » XSVL » XSVL ngày 13-7-2018

Giải tám 89
Giải bảy 958
Giải sáu 7982 6083 0233
Giải năm 7340
Giải bốn 70705 57190 13732 98541
19933 97450 32403
Giải ba 62157 42599
Giải nhì 45221
Giải nhất 21290
Đặc biệt 185451
Đầu Đuôi
0 5,3
1 -
2 1
3 3,2,3
4 0,1
5 8,0,7,1
6 -
7 -
8 9,2,3
9 0,9,0
Đầu Đuôi
4,9,5,9 0
4,2,5 1
8,3 2
8,3,3,0 3
- 4
0 5
- 6
5 7
5 8
8,9 9