Thống kê bảng đặc biệt theo tháng - xổ số truyền thống

Ngày 123456789101112131415161718192021222324252627282930
2018 48319196405204964308937880096449197669152445351845500408115645562215885907732963931439172096177

- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Thống kê chạm
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 0 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 3 lần 1 lần
4 5 lần 1 lần 4 lần
5 2 lần 2 lần 0 lần
6 3 lần 1 lần 4 lần
7 2 lần 3 lần 1 lần
8 2 lần 3 lần 3 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần