Cầu về cả cặp XSMB, 2 ngày trước 23/01/2019

Đầu 0 00
1 lần
01
1 lần
02
2 lần
05
1 lần
06
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
1 lần
12
2 lần
13
1 lần
14
2 lần
15
1 lần
18
2 lần
19
1 lần
Đầu 2
Đầu 3 31
1 lần
36
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
1 lần
41
2 lần
42
1 lần
46
1 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
1 lần
51
1 lần
56
1 lần
Đầu 6 64
1 lần
68
1 lần
Đầu 7 74
1 lần
78
1 lần
Đầu 8 81
2 lần
85
1 lần
86
1 lần
89
2 lần
Đầu 9 91
3 lần
95
1 lần
96
3 lần
97
2 lần
99
2 lần

» Hướng dẫn soi cầu về cả cặp XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu về cả cặp XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 23-1-2019

ĐB 17810
G1 36003
G2 24319 95465
G3 59880 79925 99726
26965 40159 07814
G4 9152 7336 9103 6144
G5 4323 8819 7127
4898 6770 7637
G6 550 440 991
G7 40 11 22 36

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 40829
G1 68434
G2 88818 57861
G3 95658 31448 52838
39008 11262 25792
G4 3964 6652 7374 5203
G5 8316 2547 7973
6425 4080 0584
G6 275 758 205
G7 79 68 97 88

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 00962
G1 78214
G2 99820 58589
G3 51343 56552 49873
87235 72705 12629
G4 5985 4297 6393 2227
G5 0453 9542 1617
4281 6858 9617
G6 838 293 287
G7 69 39 97 78