Cầu về cả cặp XSMB, 2 ngày trước 21/03/2019

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3 31
1 lần
34
2 lần
36
1 lần
38
1 lần
Đầu 4 43
1 lần
45
2 lần
47
1 lần
49
3 lần
Đầu 5 51
1 lần
Đầu 6 65
1 lần
69
1 lần
Đầu 7
Đầu 8 85
1 lần
87
1 lần
89
2 lần
Đầu 9 91
1 lần
94
1 lần

» Hướng dẫn soi cầu về cả cặp XSMB
» Video hướng dẫn soi cầu về cả cặp XSMB

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 21-3-2019

ĐB 43185
G1 07303
G2 49568 58668
G3 65443 97464 24322
50874 67075 16672
G4 3720 5302 5434 1653
G5 8898 3490 3670
0704 7019 9615
G6 748 477 009
G7 22 18 71 78

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 20824
G1 01740
G2 08150 76859
G3 77257 99634 09195
73097 84124 65293
G4 4451 8567 2454 8293
G5 2186 2703 3827
8519 2139 0401
G6 395 841 056
G7 49 27 85 83

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 39473
G1 88431
G2 31815 38423
G3 64458 89906 03787
27881 94072 71547
G4 5191 5100 9125 0817
G5 8470 8897 3780
7097 7989 1463
G6 754 571 139
G7 32 39 05 47