Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 19/11/2018

Đầu 0 04
1 lần
09
1 lần
Đầu 1 11
2 lần
14
1 lần
15
1 lần
16
1 lần
Đầu 2 21
2 lần
24
1 lần
28
2 lần
Đầu 3
Đầu 4 42
1 lần
43
1 lần
45
2 lần
49
3 lần
Đầu 5 59
1 lần
Đầu 6 64
1 lần
Đầu 7 79
1 lần
Đầu 8 81
1 lần
82
1 lần
84
1 lần
Đầu 9 91
1 lần
93
1 lần
94
2 lần
97
1 lần
98
1 lần
99
1 lần

» Hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
» Video chi tiết hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 19-11-2018

ĐB 38201
G1 04391
G2 89226 43465
G3 76401 88715 96354
27474 52186 40417
G4 5990 4425 1706 0354
G5 2758 7737 9829
5168 8297 6872
G6 229 318 488
G7 61 57 36 42

2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

ĐB 16644
G1 23276
G2 54064 35249
G3 15875 83234 58265
89943 47425 14062
G4 1850 2438 0171 7231
G5 2798 7737 9514
6121 2643 9829
G6 636 486 856
G7 70 54 05 77

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

ĐB 96702
G1 07964
G2 60948 79428
G3 08006 25477 08695
52648 77576 69068
G4 5758 4586 7307 9930
G5 8827 7809 3759
8672 4379 0448
G6 715 039 426
G7 62 09 28 91