App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 25/09/2020

Đầu 0 01
1 lần
03
3 lần
05
6 lần
07
2 lần
08
1 lần
09
4 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
2 lần
12
1 lần
13
1 lần
14
3 lần
15
1 lần
17
4 lần
18
1 lần
19
2 lần
Đầu 2
Đầu 3 30
1 lần
31
3 lần
35
1 lần
36
1 lần
37
2 lần
38
3 lần
Đầu 4 41
2 lần
43
3 lần
44
2 lần
45
5 lần
46
1 lần
47
2 lần
48
2 lần
49
6 lần
Đầu 5 50
2 lần
51
1 lần
54
5 lần
57
5 lần
58
2 lần
Đầu 6 61
1 lần
63
1 lần
65
1 lần
67
1 lần
68
1 lần
Đầu 7 70
1 lần
71
2 lần
73
2 lần
75
2 lần
77
4 lần
78
1 lần
79
2 lần
Đầu 8 84
1 lần
85
1 lần
86
1 lần
Đầu 9 90
2 lần
91
1 lần
94
3 lần
95
2 lần
97
3 lần
98
3 lần
99
2 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
» Video chi tiết hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 25-9-2020

ĐB 98018
G1 47391
G2 46411 34513
G3 02594 91533 20134
73795 31040 19707
G4 6049 1001 4034 5340
G5 0915 8701 5417
9493 1237 7007
G6 672 078 318
G7 02 77 78 65

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 87082
G1 76056
G2 80203 89491
G3 12192 24493 66130
10791 57269 23850
G4 9267 3392 6448 2186
G5 6469 1667 7674
7842 3543 0005
G6 480 305 679
G7 66 61 99 84

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

ĐB 97711
G1 12267
G2 16032 77137
G3 81737 72642 89269
84036 78487 52367
G4 1831 7410 8361 6474
G5 1620 6218 1693
1963 1311 0526
G6 151 741 001
G7 35 42 99 86