App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 20/07/2019

Đầu 0 01
1 lần
02
1 lần
03
1 lần
05
1 lần
Đầu 1 13
1 lần
19
1 lần
Đầu 2 24
2 lần
25
2 lần
26
2 lần
27
1 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
1 lần
34
1 lần
35
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
1 lần
41
1 lần
48
2 lần
Đầu 5 53
2 lần
56
1 lần
Đầu 6 61
1 lần
63
1 lần
66
1 lần
67
2 lần
69
1 lần
Đầu 7
Đầu 8 83
2 lần
Đầu 9 91
1 lần
99
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
» Video chi tiết hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 20-7-2019

ĐB 17705
G1 00144
G2 09232 26251
G3 53599 26866 23572
68353 09577 52954
G4 4677 1983 6011 0901
G5 6488 3338 1809
5634 5690 1035
G6 699 685 645
G7 87 30 16 56

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 15102
G1 84936
G2 63579 17598
G3 07421 62597 13439
98428 44390 54471
G4 3310 5387 6682 8876
G5 7551 3606 0225
1113 7107 7167
G6 992 412 445
G7 63 84 94 22

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 85507
G1 47061
G2 45630 18275
G3 59029 93544 52148
67976 22338 44580
G4 8227 1232 5070 3169
G5 9048 6197 0654
7003 9418 0310
G6 313 560 309
G7 38 09 11 43