Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 07/12/2022

Đầu 0 04
1 lần
07
1 lần
08
1 lần
Đầu 1 13
2 lần
14
2 lần
18
1 lần
Đầu 2 23
1 lần
24
1 lần
28
1 lần
Đầu 3 34
1 lần
36
1 lần
38
1 lần
Đầu 4 41
4 lần
42
1 lần
43
3 lần
44
4 lần
45
2 lần
46
1 lần
47
2 lần
48
3 lần
49
1 lần
Đầu 5 51
2 lần
53
2 lần
54
2 lần
55
2 lần
56
3 lần
57
1 lần
58
5 lần
59
1 lần
Đầu 6 61
6 lần
63
2 lần
64
6 lần
65
2 lần
66
2 lần
67
5 lần
68
4 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
4 lần
73
2 lần
74
5 lần
76
2 lần
77
2 lần
78
4 lần
79
1 lần
Đầu 8 81
1 lần
82
1 lần
84
6 lần
85
1 lần
86
3 lần
87
1 lần
88
3 lần
89
1 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
3 lần
93
1 lần
94
3 lần
96
2 lần
97
1 lần
98
3 lần
99
1 lần

* Bấm vào số trong bảng soi cầu để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể
» Hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
» Video chi tiết hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 7-12-2022

ĐB 85979
G1 67578
G2 85693 37767
G3 89918 12526 46158
15673 55054 04465
G4 4373 1431 3191 0987
G5 0625 0865 0896
2031 7384 4830
G6 056 906 867
G7 17 04 81 79

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

ĐB 84807
G1 10590
G2 38307 69793
G3 36043 76178 78033
76510 11583 97318
G4 4473 7652 2207 6470
G5 4564 5870 5993
4683 1527 1686
G6 447 068 934
G7 56 01 58 94

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 13454
G1 99442
G2 86182 23838
G3 83464 48820 30683
55403 87940 69185
G4 9528 9318 0371 6934
G5 9092 0654 5542
1536 7600 1112
G6 360 056 159
G7 41 70 91 63