Cầu về nhiều nháy XSMB, 2 ngày trước 25/05/2019

Đầu 0 01
1 lần
05
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
1 lần
17
1 lần
Đầu 2
Đầu 3 32
2 lần
37
1 lần
Đầu 4 41
1 lần
45
2 lần
Đầu 5 50
2 lần
51
1 lần
Đầu 6 64
1 lần
Đầu 7 70
2 lần
Đầu 8 80
1 lần
84
1 lần
Đầu 9

» Hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy
» Video chi tiết hướng dẫn soi cầu về nhiều nháy

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 25-5-2019

ĐB 45433
G1 95029
G2 06179 40110
G3 51962 34187 61754
85918 79013 88620
G4 8162 8953 1216 6560
G5 4162 5572 8964
2420 1559 5032
G6 225 818 519
G7 45 36 70 60

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

ĐB 71563
G1 34966
G2 82444 88918
G3 19442 42175 33393
61638 48266 99851
G4 0670 4018 8498 9732
G5 1710 5371 2326
7835 0402 7765
G6 271 076 010
G7 52 27 48 33

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

ĐB 98583
G1 27637
G2 48674 08303
G3 38452 65186 63608
41365 83456 22594
G4 0336 7253 7392 4643
G5 7746 8169 3831
8581 2202 5244
G6 279 973 445
G7 59 96 38 55