Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/02/20191 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
14/02/20191 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
07/02/20193 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 5 lần 12 lần 5 lần 4 lần 4 lần 7 lần 3 lần 2 lần 7 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/02/20191 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
14/02/20192 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
07/02/20193 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng 6 lần 6 lần 1 lần 4 lần 7 lần 8 lần 4 lần 7 lần 6 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/02/20191 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
14/02/20190 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
07/02/20193 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 4 lần 2 lần 8 lần 1 lần 7 lần 3 lần 11 lần 6 lần 8 lần 4 lần

Thống kê loto XS An Giang về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
25 14 lần 55 0 lần
92 11 lần 52 1 lần
56 10 lần 22 1 lần
15 10 lần 70 1 lần
06 10 lần 50 2 lần

Lô gan An Giang biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
52 91 ngày 22/11/2018 91
49 91 ngày 22/11/2018 91
90 84 ngày 29/11/2018 84
08 84 ngày 29/11/2018 7
41 84 ngày 29/11/2018 84
12 77 ngày 06/12/2018 7
70 77 ngày 06/12/2018 77
69 77 ngày 06/12/2018 14
92 70 ngày 13/12/2018 70
83 70 ngày 13/12/2018 70