vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSAG Thống kê đặc biệt tuần XSAG
Thống kê tần số nhịp XSAG Thống kê tần suất loto XSAG
Tần suất cặp loto XSAG Thống kê lô gan XSAG
Đầu đuôi loto XSAG Thống kê theo tổng XSAG

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 20 ngày trước 28/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/09/20220 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
15/09/20222 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
Tổng 2 lần 1 lần 8 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/09/20222 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
15/09/20222 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 4 lần 6 lần 4 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/09/20220 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
15/09/20224 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần

Thống kê loto XS An Giang về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
95 12 lần 17 1 lần
20 11 lần 45 1 lần
66 10 lần 39 1 lần
54 10 lần 03 2 lần
10 10 lần 26 2 lần

Lô gan An Giang biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
80 97 ngày 23/06/2022 97
39 97 ngày 23/06/2022 97
06 90 ngày 30/06/2022 90
89 83 ngày 07/07/2022 83
36 76 ngày 14/07/2022 76
30 69 ngày 21/07/2022 69
07 69 ngày 21/07/2022 69
81 69 ngày 21/07/2022 69
79 62 ngày 28/07/2022 7
93 62 ngày 28/07/2022 62
vnadssb.com