App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 ngày trước 06/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03/07/20202 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
26/06/20202 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
19/06/20201 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 5 lần 6 lần 5 lần 6 lần 5 lần 3 lần 2 lần 8 lần 8 lần 6 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03/07/20201 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
26/06/20201 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
19/06/20201 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 3 lần 6 lần 5 lần 5 lần 4 lần 5 lần 7 lần 7 lần 4 lần 8 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03/07/20202 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
26/06/20202 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
19/06/20201 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần
Tổng 5 lần 7 lần 4 lần 4 lần 6 lần 6 lần 7 lần 7 lần 2 lần 6 lần

Thống kê loto XS Bình Dương về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
18 13 lần 27 1 lần
09 11 lần 32 1 lần
89 10 lần 16 1 lần
99 9 lần 69 1 lần
75 9 lần 97 2 lần

Lô gan Bình Dương biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
06 66 ngày 01/05/2020 66
00 59 ngày 08/05/2020 7
27 59 ngày 08/05/2020 59
61 59 ngày 08/05/2020 7
49 59 ngày 08/05/2020 59
43 59 ngày 08/05/2020 59
65 59 ngày 08/05/2020 59
82 52 ngày 15/05/2020 52
21 52 ngày 15/05/2020 7
95 52 ngày 15/05/2020 52