App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 14/04/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/04/20210 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
10/04/20212 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
07/04/20212 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
03/04/20210 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
31/03/20212 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
27/03/20210 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 6 lần 6 lần 9 lần 14 lần 11 lần 11 lần 13 lần 15 lần 13 lần 10 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/04/20212 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
10/04/20211 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
07/04/20213 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
03/04/20212 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
31/03/20211 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
27/03/20213 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 12 lần 7 lần 11 lần 7 lần 16 lần 8 lần 12 lần 13 lần 12 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/04/20213 lần4 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
10/04/20210 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
07/04/20210 lần0 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
03/04/20211 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
31/03/20212 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
27/03/20211 lần0 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 7 lần 10 lần 11 lần 9 lần 9 lần 17 lần 12 lần 11 lần 12 lần 10 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
97 13 lần 11 1 lần
27 10 lần 09 1 lần
34 9 lần 59 2 lần
02 9 lần 31 2 lần
01 9 lần 90 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
59 81 ngày 23/01/2021 3
28 77 ngày 27/01/2021 7
22 53 ngày 20/02/2021 18
36 46 ngày 27/02/2021 3
53 46 ngày 27/02/2021 3
37 42 ngày 03/03/2021 7
47 42 ngày 03/03/2021 18
88 42 ngày 03/03/2021 21
11 42 ngày 03/03/2021 42
12 42 ngày 03/03/2021 24