Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/02/20192 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần
16/02/20193 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13/02/20193 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
09/02/20191 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
06/02/20192 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
02/02/20194 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 15 lần 15 lần 10 lần 9 lần 6 lần 9 lần 15 lần 13 lần 11 lần 5 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/02/20190 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
16/02/20192 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13/02/20192 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
09/02/20191 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
06/02/20190 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
02/02/20192 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 7 lần 14 lần 9 lần 11 lần 9 lần 12 lần 11 lần 11 lần 14 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/02/20193 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
16/02/20191 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
13/02/20191 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
09/02/20191 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
06/02/20192 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
02/02/20190 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 8 lần 9 lần 11 lần 9 lần 11 lần 13 lần 10 lần 7 lần 15 lần 15 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
18 13 lần 00 1 lần
50 10 lần 82 1 lần
15 10 lần 48 1 lần
25 10 lần 95 2 lần
23 10 lần 04 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
48 89 ngày 24/11/2018 89
95 78 ngày 05/12/2018 4
67 68 ngày 15/12/2018 3
97 61 ngày 22/12/2018 25
38 61 ngày 22/12/2018 11
82 57 ngày 26/12/2018 57
51 54 ngày 29/12/2018 14
94 50 ngày 02/01/2019 31
91 50 ngày 02/01/2019 10
16 47 ngày 05/01/2019 18