App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 21/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/07/20191 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
17/07/20190 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
13/07/20192 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
10/07/20192 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
06/07/20190 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
03/07/20193 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 8 lần 10 lần 8 lần 12 lần 12 lần 6 lần 14 lần 14 lần 16 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/07/20193 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
17/07/20191 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
13/07/20194 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
10/07/20191 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06/07/20192 lần0 lần1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
03/07/20193 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
Tổng 14 lần 6 lần 5 lần 17 lần 14 lần 9 lần 10 lần 7 lần 15 lần 11 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/07/20190 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
17/07/20191 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
13/07/20193 lần1 lần5 lần0 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
10/07/20191 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
06/07/20192 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03/07/20190 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 7 lần 12 lần 12 lần 6 lần 14 lần 8 lần 9 lần 10 lần 16 lần 14 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
85 12 lần 50 1 lần
69 10 lần 96 1 lần
23 10 lần 70 2 lần
52 9 lần 43 2 lần
05 9 lần 29 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
50 88 ngày 24/04/2019 88
70 64 ngày 18/05/2019 17
07 60 ngày 22/05/2019 14
81 60 ngày 22/05/2019 14
92 50 ngày 01/06/2019 4
82 50 ngày 01/06/2019 3
32 46 ngày 05/06/2019 28
64 43 ngày 08/06/2019 21
01 39 ngày 12/06/2019 11
49 39 ngày 12/06/2019 25