App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 17/09/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/09/20192 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
11/09/20192 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
07/09/20192 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
04/09/20190 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
31/08/20193 lần2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần0 lần5 lần0 lần4 lần
Tổng 9 lần 8 lần 11 lần 10 lần 5 lần 9 lần 7 lần 9 lần 10 lần 12 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/09/20191 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
11/09/20190 lần3 lần1 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
07/09/20191 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
04/09/20192 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
31/08/20193 lần5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 7 lần 15 lần 11 lần 4 lần 7 lần 16 lần 9 lần 6 lần 11 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/09/20191 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
11/09/20191 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07/09/20191 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
04/09/20192 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
31/08/20194 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 9 lần 8 lần 8 lần 9 lần 8 lần 7 lần 9 lần 12 lần 11 lần 9 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
23 12 lần 96 1 lần
48 9 lần 81 1 lần
85 9 lần 59 1 lần
18 9 lần 47 1 lần
35 9 lần 67 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
47 97 ngày 12/06/2019 97
59 97 ngày 12/06/2019 97
96 90 ngày 19/06/2019 90
39 66 ngày 13/07/2019 4
73 66 ngày 13/07/2019 21
89 55 ngày 24/07/2019 14
67 52 ngày 27/07/2019 24
79 48 ngày 31/07/2019 3
33 48 ngày 31/07/2019 21
68 48 ngày 31/07/2019 24