App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 14/11/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/11/20191 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần1 lần
09/11/20193 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
06/11/20192 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
02/11/20191 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
30/10/20191 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
26/10/20195 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 13 lần 11 lần 11 lần 10 lần 5 lần 11 lần 11 lần 17 lần 11 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/11/20193 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
09/11/20193 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
06/11/20191 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
02/11/20193 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
30/10/20191 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
26/10/20194 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 15 lần 7 lần 10 lần 9 lần 9 lần 10 lần 16 lần 9 lần 15 lần 8 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/11/20192 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
09/11/20190 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
06/11/20192 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
02/11/20192 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
30/10/20190 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
26/10/20191 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 7 lần 15 lần 10 lần 16 lần 10 lần 14 lần 13 lần 7 lần 10 lần 6 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
57 11 lần 73 0 lần
32 11 lần 59 0 lần
56 10 lần 54 1 lần
15 10 lần 89 1 lần
95 9 lần 33 1 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
83 92 ngày 14/08/2019 4
43 82 ngày 24/08/2019 3
25 61 ngày 14/09/2019 10
54 57 ngày 18/09/2019 57
40 57 ngày 18/09/2019 10
09 57 ngày 18/09/2019 11
46 50 ngày 25/09/2019 7
89 50 ngày 25/09/2019 50
33 43 ngày 02/10/2019 43
81 40 ngày 05/10/2019 14