Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 07/12/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/20221 lần0 lần5 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
03/12/20222 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần4 lần0 lần2 lần
30/11/20221 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
26/11/20221 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
23/11/20222 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
19/11/20220 lần0 lần3 lần0 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 7 lần 13 lần 15 lần 5 lần 15 lần 11 lần 15 lần 11 lần 5 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07/12/20221 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
03/12/20220 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
30/11/20221 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
26/11/20221 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
23/11/20223 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
19/11/20221 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng 7 lần 5 lần 10 lần 13 lần 10 lần 14 lần 14 lần 17 lần 9 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07/12/20223 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
03/12/20222 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
30/11/20223 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
26/11/20222 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
23/11/20221 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19/11/20223 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
Tổng 14 lần 8 lần 10 lần 14 lần 12 lần 17 lần 8 lần 9 lần 9 lần 7 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
35 12 lần 44 1 lần
26 11 lần 98 1 lần
87 11 lần 40 1 lần
53 11 lần 80 1 lần
12 11 lần 00 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
00 95 ngày 03/09/2022 95
80 88 ngày 10/09/2022 88
98 84 ngày 14/09/2022 84
83 77 ngày 21/09/2022 77
40 74 ngày 24/09/2022 74
09 67 ngày 01/10/2022 28
37 67 ngày 01/10/2022 24
81 63 ngày 05/10/2022 11
89 63 ngày 05/10/2022 24
73 60 ngày 08/10/2022 38