App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 ngày trước 10/08/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/08/20203 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
05/08/20200 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
01/08/20200 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
29/07/20201 lần2 lần0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
25/07/20202 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
22/07/20201 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng 7 lần 14 lần 14 lần 8 lần 10 lần 17 lần 6 lần 9 lần 14 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08/08/20200 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
05/08/20203 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
01/08/20202 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
29/07/20203 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
25/07/20200 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
22/07/20202 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 10 lần 11 lần 10 lần 10 lần 10 lần 11 lần 10 lần 10 lần 12 lần 14 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08/08/20203 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
05/08/20203 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
01/08/20201 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
29/07/20202 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
25/07/20203 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
22/07/20202 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 14 lần 5 lần 4 lần 11 lần 13 lần 9 lần 12 lần 10 lần 14 lần 16 lần

Thống kê loto XS Đà Nẵng về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
28 12 lần 78 0 lần
10 10 lần 75 1 lần
97 10 lần 69 2 lần
46 10 lần 25 2 lần
14 9 lần 71 2 lần

Lô gan Đà Nẵng biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
56 79 ngày 23/05/2020 7
68 75 ngày 27/05/2020 7
32 65 ngày 06/06/2020 31
50 58 ngày 13/06/2020 3
16 54 ngày 17/06/2020 7
25 54 ngày 17/06/2020 54
84 54 ngày 17/06/2020 14
65 51 ngày 20/06/2020 42
63 51 ngày 20/06/2020 51
11 51 ngày 20/06/2020 51