Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/02/20194 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
16/02/20193 lần0 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
11/02/20194 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
09/02/20193 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
04/02/20191 lần5 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
02/02/20192 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 17 lần 12 lần 3 lần 14 lần 15 lần 11 lần 11 lần 7 lần 7 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/02/20193 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
16/02/20190 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
11/02/20192 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
09/02/20192 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
04/02/20191 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
02/02/20190 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 8 lần 10 lần 11 lần 9 lần 11 lần 14 lần 10 lần 10 lần 13 lần 12 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/02/20191 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
16/02/20190 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11/02/20192 lần4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
09/02/20191 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
04/02/20191 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
02/02/20191 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng 6 lần 12 lần 12 lần 8 lần 13 lần 12 lần 12 lần 12 lần 7 lần 14 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
58 14 lần 88 1 lần
59 12 lần 72 1 lần
96 11 lần 85 1 lần
41 10 lần 91 1 lần
35 10 lần 56 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
72 87 ngày 26/11/2018 87
43 68 ngày 15/12/2018 7
80 61 ngày 22/12/2018 26
01 61 ngày 22/12/2018 19
13 59 ngày 24/12/2018 2
88 59 ngày 24/12/2018 59
22 59 ngày 24/12/2018 2
17 54 ngày 29/12/2018 28
26 52 ngày 31/12/2018 52
53 45 ngày 07/01/2019 28