App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 09/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06/07/20202 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
04/07/20203 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
29/06/20201 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
27/06/20202 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
22/06/20200 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
20/06/20205 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 13 lần 10 lần 9 lần 9 lần 8 lần 7 lần 15 lần 14 lần 13 lần 10 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06/07/20201 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
04/07/20204 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
29/06/20201 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27/06/20202 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
22/06/20204 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
20/06/20203 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 15 lần 10 lần 13 lần 10 lần 12 lần 13 lần 10 lần 11 lần 9 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06/07/20200 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
04/07/20202 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
29/06/20202 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
27/06/20202 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
22/06/20205 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
20/06/20201 lần0 lần6 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 12 lần 8 lần 15 lần 16 lần 8 lần 6 lần 13 lần 9 lần 11 lần 10 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
14 9 lần 47 0 lần
82 8 lần 39 0 lần
75 7 lần 78 1 lần
74 7 lần 03 1 lần
67 7 lần 59 1 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
58 66 ngày 04/05/2020 66
08 61 ngày 09/05/2020 7
44 59 ngày 11/05/2020 2
89 59 ngày 11/05/2020 2
78 54 ngày 16/05/2020 54
56 52 ngày 18/05/2020 16
85 47 ngày 23/05/2020 19
28 45 ngày 25/05/2020 16
59 45 ngày 25/05/2020 45
19 45 ngày 25/05/2020 23