App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 15/10/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/10/20194 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
12/10/20192 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
07/10/20192 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
05/10/20192 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
30/09/20191 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
28/09/20193 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 14 lần 13 lần 10 lần 4 lần 12 lần 16 lần 14 lần 7 lần 5 lần 13 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14/10/20191 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
12/10/20192 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
07/10/20190 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần5 lần
05/10/20190 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
30/09/20190 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
28/09/20191 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 4 lần 14 lần 14 lần 5 lần 11 lần 16 lần 7 lần 11 lần 15 lần 11 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14/10/20193 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
12/10/20192 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
07/10/20190 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
05/10/20191 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
30/09/20190 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
28/09/20192 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 8 lần 8 lần 12 lần 11 lần 15 lần 11 lần 7 lần 8 lần 18 lần 10 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
67 12 lần 60 2 lần
71 11 lần 96 2 lần
05 10 lần 06 2 lần
61 10 lần 00 3 lần
68 10 lần 78 3 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
93 80 ngày 27/07/2019 12
96 80 ngày 27/07/2019 14
43 78 ngày 29/07/2019 2
31 59 ngày 17/08/2019 2
10 59 ngày 17/08/2019 21
16 57 ngày 19/08/2019 7
88 52 ngày 24/08/2019 35
89 50 ngày 26/08/2019 2
76 45 ngày 31/08/2019 7
60 45 ngày 31/08/2019 54