Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 07/12/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/20222 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
03/12/20223 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
28/11/20222 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
26/11/20220 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
21/11/20220 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
19/11/20221 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 8 lần 13 lần 7 lần 13 lần 14 lần 11 lần 11 lần 6 lần 12 lần 13 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/12/20221 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
03/12/20220 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần6 lần0 lần3 lần
28/11/20221 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
26/11/20221 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
21/11/20222 lần2 lần2 lần0 lần2 lần7 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
19/11/20220 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng 5 lần 11 lần 9 lần 7 lần 6 lần 17 lần 11 lần 14 lần 18 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/12/20222 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
03/12/20222 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
28/11/20221 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
26/11/20223 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
21/11/20225 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
19/11/20222 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 15 lần 16 lần 6 lần 9 lần 11 lần 9 lần 11 lần 11 lần 12 lần 8 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
86 12 lần 00 1 lần
75 12 lần 19 1 lần
12 12 lần 71 1 lần
37 11 lần 24 1 lần
08 11 lần 48 1 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
48 95 ngày 03/09/2022 95
71 88 ngày 10/09/2022 88
40 72 ngày 26/09/2022 9
09 67 ngày 01/10/2022 21
24 65 ngày 03/10/2022 65
89 60 ngày 08/10/2022 9
85 60 ngày 08/10/2022 28
34 58 ngày 10/10/2022 58
95 53 ngày 15/10/2022 2
72 51 ngày 17/10/2022 14