Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 19/06/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/06/20191 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
15/06/20191 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
10/06/20194 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
08/06/20192 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
03/06/20191 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
01/06/20192 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 11 lần 10 lần 10 lần 15 lần 11 lần 11 lần 10 lần 10 lần 13 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17/06/20194 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15/06/20191 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần
10/06/20194 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
08/06/20190 lần1 lần0 lần4 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
03/06/20191 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần0 lần3 lần
01/06/20192 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 12 lần 14 lần 6 lần 9 lần 13 lần 12 lần 10 lần 12 lần 8 lần 12 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17/06/20191 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
15/06/20190 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
10/06/20190 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
08/06/20191 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
03/06/20193 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
01/06/20194 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng 9 lần 13 lần 10 lần 3 lần 12 lần 11 lần 10 lần 14 lần 15 lần 11 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
25 11 lần 41 1 lần
53 11 lần 16 1 lần
68 11 lần 46 1 lần
37 10 lần 80 1 lần
48 10 lần 02 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
80 79 ngày 01/04/2019 79
00 65 ngày 15/04/2019 21
43 60 ngày 20/04/2019 14
67 58 ngày 22/04/2019 2
92 53 ngày 27/04/2019 2
85 53 ngày 27/04/2019 7
78 51 ngày 29/04/2019 5
03 51 ngày 29/04/2019 2
21 46 ngày 04/05/2019 40
98 46 ngày 04/05/2019 14