App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 23/08/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/08/20190 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
17/08/20191 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
12/08/20193 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
10/08/20191 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
05/08/20193 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 8 lần 11 lần 8 lần 7 lần 7 lần 5 lần 9 lần 13 lần 11 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/08/20190 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
17/08/20192 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
12/08/20191 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần0 lần5 lần3 lần
10/08/20193 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
05/08/20192 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần6 lần
Tổng 8 lần 6 lần 8 lần 3 lần 10 lần 12 lần 6 lần 12 lần 11 lần 14 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/08/20195 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
17/08/20190 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
12/08/20191 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
10/08/20190 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
05/08/20193 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần
Tổng 9 lần 11 lần 9 lần 11 lần 7 lần 4 lần 11 lần 8 lần 14 lần 6 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
89 11 lần 72 1 lần
48 11 lần 00 2 lần
71 11 lần 33 2 lần
87 10 lần 66 2 lần
69 10 lần 98 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
72 97 ngày 18/05/2019 97
06 74 ngày 10/06/2019 16
55 60 ngày 24/06/2019 35
37 60 ngày 24/06/2019 7
14 60 ngày 24/06/2019 14
73 46 ngày 08/07/2019 21
83 46 ngày 08/07/2019 2
66 46 ngày 08/07/2019 49
60 46 ngày 08/07/2019 51
78 41 ngày 13/07/2019 9