App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 13/04/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/04/20212 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10/04/20210 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
05/04/20212 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
03/04/20212 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần0 lần0 lần5 lần4 lần
29/03/20211 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
27/03/20212 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng 9 lần 12 lần 6 lần 8 lần 14 lần 8 lần 10 lần 11 lần 19 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12/04/20212 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10/04/20210 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
05/04/20211 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
03/04/20213 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
29/03/20211 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
27/03/20212 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 9 lần 15 lần 6 lần 11 lần 15 lần 15 lần 14 lần 4 lần 10 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12/04/20210 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
10/04/20211 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
05/04/20212 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
03/04/20211 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
29/03/20211 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
27/03/20211 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 6 lần 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần 11 lần 9 lần 10 lần 11 lần 17 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
86 11 lần 38 0 lần
73 11 lần 57 0 lần
06 10 lần 91 1 lần
54 9 lần 59 1 lần
07 9 lần 51 1 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
02 71 ngày 01/02/2021 7
80 71 ngày 01/02/2021 7
97 59 ngày 13/02/2021 14
82 59 ngày 13/02/2021 12
66 57 ngày 15/02/2021 30
52 57 ngày 15/02/2021 21
12 50 ngày 22/02/2021 21
75 45 ngày 27/02/2021 5
22 43 ngày 01/03/2021 35
60 43 ngày 01/03/2021 14