Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số TP Hồ Chí Minh trong vòng 20 ngày trước 24/04/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/04/20191 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần5 lần
20/04/20190 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
15/04/20195 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
13/04/20193 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
08/04/20193 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
06/04/20190 lần5 lần3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 12 lần 17 lần 14 lần 9 lần 7 lần 8 lần 12 lần 8 lần 5 lần 16 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/04/20190 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
20/04/20191 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
15/04/20191 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
13/04/20192 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
08/04/20192 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
06/04/20191 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 7 lần 11 lần 6 lần 16 lần 8 lần 13 lần 10 lần 10 lần 14 lần 13 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/04/20193 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
20/04/20190 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
15/04/20191 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13/04/20193 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
08/04/20191 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
06/04/20193 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 11 lần 9 lần 12 lần 8 lần 15 lần 10 lần 10 lần 12 lần 11 lần 10 lần

Thống kê loto XS TP Hồ Chí Minh về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
63 11 lần 72 1 lần
59 11 lần 16 1 lần
96 10 lần 62 1 lần
07 10 lần 04 2 lần
18 10 lần 80 2 lần

Lô gan TP Hồ Chí Minh biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
16 72 ngày 11/02/2019 72
62 65 ngày 18/02/2019 65
02 65 ngày 18/02/2019 23
47 65 ngày 18/02/2019 16
08 60 ngày 23/02/2019 12
46 53 ngày 02/03/2019 5
84 53 ngày 02/03/2019 12
56 46 ngày 09/03/2019 2
41 44 ngày 11/03/2019 7
42 44 ngày 11/03/2019 9