App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 14/11/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/11/20191 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
10/11/20190 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
06/11/20192 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
03/11/20194 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
30/10/20190 lần3 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
27/10/20190 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 7 lần 13 lần 7 lần 15 lần 8 lần 10 lần 10 lần 14 lần 16 lần 8 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/11/20194 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
10/11/20191 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
06/11/20194 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
03/11/20193 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
30/10/20191 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
27/10/20191 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 14 lần 8 lần 9 lần 13 lần 8 lần 14 lần 9 lần 16 lần 6 lần 11 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/11/20191 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
10/11/20192 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
06/11/20191 lần2 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
03/11/20191 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
30/10/20192 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
27/10/20191 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
Tổng 8 lần 12 lần 13 lần 8 lần 12 lần 8 lần 13 lần 10 lần 12 lần 12 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
17 12 lần 52 1 lần
79 11 lần 95 1 lần
56 10 lần 31 1 lần
05 10 lần 44 1 lần
35 10 lần 75 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
44 81 ngày 25/08/2019 81
31 74 ngày 01/09/2019 74
23 64 ngày 11/09/2019 7
26 60 ngày 15/09/2019 7
29 60 ngày 15/09/2019 4
07 57 ngày 18/09/2019 35
95 57 ngày 18/09/2019 57
75 53 ngày 22/09/2019 11
69 53 ngày 22/09/2019 14
54 53 ngày 22/09/2019 14