App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 19/09/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/09/20197 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
15/09/20191 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
11/09/20191 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
08/09/20193 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
04/09/20190 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần5 lần2 lần0 lần0 lần
01/09/20191 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 13 lần 14 lần 11 lần 15 lần 7 lần 10 lần 16 lần 16 lần 3 lần 3 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/09/20191 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
15/09/20191 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
11/09/20192 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
08/09/20192 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
04/09/20193 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
01/09/20191 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 10 lần 11 lần 10 lần 14 lần 7 lần 11 lần 16 lần 12 lần 8 lần 9 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/09/20193 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
15/09/20191 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
11/09/20193 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
08/09/20192 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
04/09/20191 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
01/09/20191 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 11 lần 8 lần 10 lần 12 lần 12 lần 9 lần 9 lần 10 lần 15 lần 12 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
30 13 lần 92 0 lần
35 11 lần 55 0 lần
81 11 lần 86 1 lần
45 10 lần 97 1 lần
98 10 lần 57 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
99 71 ngày 10/07/2019 14
27 64 ngày 17/07/2019 14
52 57 ngày 24/07/2019 10
68 53 ngày 28/07/2019 3
12 43 ngày 07/08/2019 14
41 43 ngày 07/08/2019 17
97 43 ngày 07/08/2019 43
83 39 ngày 11/08/2019 7
81 39 ngày 11/08/2019 4
96 39 ngày 11/08/2019 25