Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 21/02/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/02/20192 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
17/02/20192 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
13/02/20193 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
10/02/20191 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
06/02/20196 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03/02/20192 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 16 lần 12 lần 7 lần 7 lần 11 lần 10 lần 18 lần 13 lần 10 lần 4 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/02/20191 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
17/02/20193 lần2 lần0 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
13/02/20191 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
10/02/20191 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần0 lần0 lần
06/02/20194 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
03/02/20191 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 11 lần 11 lần 8 lần 17 lần 13 lần 7 lần 14 lần 7 lần 9 lần 11 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/02/20191 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
17/02/20192 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
13/02/20193 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10/02/20193 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
06/02/20191 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
03/02/20191 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 11 lần 11 lần 16 lần 7 lần 12 lần 10 lần 8 lần 10 lần 12 lần 11 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
44 11 lần 93 1 lần
27 11 lần 14 1 lần
11 10 lần 37 1 lần
12 10 lần 42 1 lần
51 9 lần 23 1 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
14 81 ngày 02/12/2018 81
10 78 ngày 05/12/2018 78
24 71 ngày 12/12/2018 4
85 71 ngày 12/12/2018 10
72 60 ngày 23/12/2018 4
47 53 ngày 30/12/2018 18
38 53 ngày 30/12/2018 3
98 50 ngày 02/01/2019 3
33 46 ngày 06/01/2019 3
97 39 ngày 13/01/2019 17