App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 18/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/07/20191 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
14/07/20192 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
10/07/20192 lần4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
07/07/20190 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03/07/20191 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần4 lần
30/06/20192 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 8 lần 9 lần 9 lần 14 lần 12 lần 9 lần 10 lần 14 lần 11 lần 12 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17/07/20192 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
14/07/20192 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
10/07/20192 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần
07/07/20193 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
03/07/20190 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
30/06/20193 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 12 lần 12 lần 9 lần 13 lần 9 lần 10 lần 7 lần 10 lần 14 lần 12 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17/07/20191 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần5 lần
14/07/20190 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
10/07/20191 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
07/07/20192 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
03/07/20192 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
30/06/20191 lần5 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 7 lần 9 lần 9 lần 13 lần 8 lần 11 lần 7 lần 12 lần 14 lần 18 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
18 13 lần 90 0 lần
91 12 lần 00 1 lần
06 11 lần 96 2 lần
30 10 lần 66 2 lần
59 10 lần 61 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
66 92 ngày 17/04/2019 92
86 85 ngày 24/04/2019 7
05 78 ngày 01/05/2019 10
16 74 ngày 05/05/2019 4
15 67 ngày 12/05/2019 7
92 64 ngày 15/05/2019 10
57 64 ngày 15/05/2019 7
55 60 ngày 19/05/2019 14
97 53 ngày 26/05/2019 46
53 53 ngày 26/05/2019 21