Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 20 ngày trước 21/04/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/04/20192 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
17/04/20192 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
14/04/20193 lần4 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
10/04/20193 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
07/04/20193 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
03/04/20190 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 13 lần 16 lần 9 lần 8 lần 10 lần 16 lần 7 lần 10 lần 9 lần 10 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/04/20190 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
17/04/20191 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
14/04/20192 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
10/04/20194 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
07/04/20190 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
03/04/20192 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
Tổng 9 lần 14 lần 11 lần 7 lần 7 lần 8 lần 13 lần 12 lần 16 lần 11 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21/04/20192 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
17/04/20192 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
14/04/20192 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
10/04/20190 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
07/04/20190 lần5 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
03/04/20192 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng 8 lần 9 lần 11 lần 7 lần 17 lần 14 lần 12 lần 8 lần 10 lần 12 lần

Thống kê loto XS Khánh Hòa về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
51 13 lần 00 1 lần
66 11 lần 39 1 lần
09 11 lần 58 1 lần
59 10 lần 14 2 lần
08 10 lần 36 2 lần

Lô gan Khánh Hòa biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
58 95 ngày 16/01/2019 95
00 81 ngày 30/01/2019 81
63 70 ngày 10/02/2019 4
39 67 ngày 13/02/2019 67
61 67 ngày 13/02/2019 3
53 60 ngày 20/02/2019 31
34 56 ngày 24/02/2019 14
68 53 ngày 27/02/2019 11
87 49 ngày 03/03/2019 25
49 46 ngày 06/03/2019 49