App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 ngày trước 19/09/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/09/20193 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
09/09/20192 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02/09/20191 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 6 lần 8 lần 8 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 6 lần 7 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16/09/20190 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
09/09/20191 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02/09/20191 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 2 lần 8 lần 5 lần 7 lần 5 lần 4 lần 6 lần 6 lần 5 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16/09/20192 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
09/09/20192 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
02/09/20194 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 8 lần 3 lần 1 lần 13 lần 6 lần 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 7 lần

Thống kê loto XS Phú Yên về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
46 12 lần 88 1 lần
04 11 lần 74 1 lần
16 10 lần 01 1 lần
28 10 lần 23 2 lần
09 10 lần 70 2 lần

Lô gan Phú Yên biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
24 87 ngày 24/06/2019 87
34 87 ngày 24/06/2019 87
25 80 ngày 01/07/2019 7
26 80 ngày 01/07/2019 7
84 73 ngày 08/07/2019 14
60 73 ngày 08/07/2019 73
10 66 ngày 15/07/2019 66
66 66 ngày 15/07/2019 7
45 66 ngày 15/07/2019 66
40 59 ngày 22/07/2019 21