Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 20 ngày trước 27/01/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/01/20232 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
22/01/20230 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
16/01/20231 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần2 lần
15/01/20232 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần1 lần
09/01/20232 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
08/01/20232 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần5 lần2 lần
Tổng 9 lần 15 lần 11 lần 6 lần 9 lần 13 lần 12 lần 7 lần 17 lần 9 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/01/20230 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
22/01/20234 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16/01/20230 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
15/01/20231 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
09/01/20232 lần0 lần0 lần0 lần3 lần7 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
08/01/20232 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 9 lần 8 lần 9 lần 11 lần 11 lần 17 lần 11 lần 11 lần 11 lần 10 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/01/20234 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
22/01/20231 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
16/01/20231 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
15/01/20233 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
09/01/20231 lần4 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
08/01/20232 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 12 lần 16 lần 9 lần 13 lần 10 lần 14 lần 9 lần 10 lần 9 lần 6 lần

Thống kê loto XS Thừa Thiên Huế về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
59 11 lần 93 1 lần
48 10 lần 24 1 lần
41 10 lần 75 1 lần
26 10 lần 09 1 lần
01 10 lần 00 2 lần

Lô gan Thừa Thiên Huế biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
09 81 ngày 07/11/2022 81
00 67 ngày 21/11/2022 28
90 67 ngày 21/11/2022 21
60 61 ngày 27/11/2022 7
75 54 ngày 04/12/2022 54
71 53 ngày 05/12/2022 21
08 53 ngày 05/12/2022 6
14 47 ngày 11/12/2022 47
80 46 ngày 12/12/2022 1
78 40 ngày 18/12/2022 49