vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 20 ngày trước 28/09/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/09/20222 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
25/09/20223 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
19/09/20222 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
18/09/20221 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12/09/20223 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
11/09/20223 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 14 lần 11 lần 8 lần 10 lần 8 lần 14 lần 13 lần 9 lần 10 lần 11 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/09/20223 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
25/09/20220 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
19/09/20221 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18/09/20222 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
12/09/20221 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
11/09/20223 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 10 lần 13 lần 8 lần 10 lần 12 lần 14 lần 11 lần 9 lần 15 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/09/20221 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
25/09/20220 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
19/09/20220 lần1 lần5 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
18/09/20222 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12/09/20220 lần3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
11/09/20222 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 5 lần 11 lần 15 lần 15 lần 11 lần 14 lần 8 lần 11 lần 8 lần 10 lần

Thống kê loto XS Thừa Thiên Huế về nhiều ít trong 30 lần quay

Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
51 11 lần 71 1 lần
11 11 lần 27 1 lần
47 11 lần 83 1 lần
05 10 lần 23 2 lần
57 9 lần 59 2 lần

Lô gan Thừa Thiên Huế biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Max gan
71 93 ngày 27/06/2022 93
84 72 ngày 18/07/2022 7
27 72 ngày 18/07/2022 72
00 65 ngày 25/07/2022 15
20 58 ngày 01/08/2022 14
79 52 ngày 07/08/2022 14
62 52 ngày 07/08/2022 6
17 51 ngày 08/08/2022 29
19 45 ngày 14/08/2022 1
42 44 ngày 15/08/2022 7
vnadssb.com