App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 18/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/07/20194 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
17/07/20197 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
16/07/20191 lần1 lần4 lần3 lần5 lần4 lần0 lần0 lần2 lần7 lần
15/07/20194 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần0 lần
14/07/20196 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
13/07/20192 lần2 lần3 lần4 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
12/07/20190 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
11/07/20194 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
10/07/20192 lần2 lần2 lần5 lần1 lần6 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
09/07/20193 lần1 lần1 lần6 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
08/07/20194 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
07/07/20191 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
06/07/20196 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
05/07/20193 lần6 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
04/07/20193 lần1 lần2 lần2 lần2 lần6 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
03/07/20192 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
02/07/20194 lần3 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần6 lần2 lần1 lần
01/07/20193 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần8 lần3 lần3 lần
30/06/20192 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
29/06/20193 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần0 lần4 lần5 lần
Tổng 64 lần 47 lần 55 lần 65 lần 47 lần 61 lần 46 lần 52 lần 53 lần 50 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/07/20195 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17/07/20196 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần
16/07/20193 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
15/07/20193 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
14/07/20194 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
13/07/20193 lần3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
12/07/20193 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
11/07/20194 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
10/07/20193 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần6 lần
09/07/20194 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08/07/20192 lần5 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
07/07/20192 lần1 lần3 lần3 lần2 lần7 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
06/07/20197 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
05/07/20192 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
04/07/20194 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
03/07/20193 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần7 lần4 lần6 lần1 lần
02/07/20193 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
01/07/20192 lần2 lần4 lần3 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
30/06/20193 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
29/06/20192 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng 68 lần 47 lần 53 lần 52 lần 48 lần 59 lần 50 lần 51 lần 59 lần 53 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18/07/20190 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần
17/07/20193 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
16/07/20194 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần3 lần
15/07/20191 lần2 lần3 lần2 lần5 lần5 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
14/07/20196 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
13/07/20195 lần2 lần3 lần6 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
12/07/20195 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
11/07/20195 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
10/07/20194 lần6 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
09/07/20193 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
08/07/20191 lần3 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07/07/20194 lần4 lần3 lần1 lần1 lần7 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06/07/20194 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
05/07/20194 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
04/07/20191 lần2 lần5 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
03/07/20194 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
02/07/20193 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần
01/07/20192 lần2 lần5 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
30/06/20191 lần2 lần2 lần4 lần7 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
29/06/20194 lần7 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
Tổng 64 lần 61 lần 63 lần 59 lần 59 lần 51 lần 55 lần 53 lần 40 lần 35 lần