Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 13/11/2018

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/11/20185 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần6 lần5 lần2 lần0 lần
12/11/20185 lần3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
11/11/20181 lần5 lần5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10/11/20180 lần3 lần2 lần3 lần3 lần7 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
09/11/20182 lần3 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
08/11/20182 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
07/11/20184 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
06/11/20181 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
05/11/20183 lần3 lần4 lần1 lần3 lần7 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
04/11/20183 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
03/11/20183 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
02/11/20181 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
01/11/20183 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
31/10/20180 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
30/10/20181 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
29/10/20181 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần3 lần
28/10/20182 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
27/10/20181 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần6 lần1 lần4 lần2 lần
26/10/20183 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
25/10/20183 lần5 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 44 lần 60 lần 54 lần 59 lần 47 lần 70 lần 54 lần 48 lần 59 lần 45 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13/11/20184 lần3 lần3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
12/11/20183 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần
11/11/20184 lần5 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần5 lần4 lần1 lần
10/11/20185 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
09/11/20183 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
08/11/20184 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần6 lần
07/11/20184 lần4 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
06/11/20182 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
05/11/20184 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần
04/11/20184 lần2 lần7 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
03/11/20186 lần5 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02/11/20182 lần4 lần1 lần0 lần6 lần3 lần2 lần0 lần6 lần3 lần
01/11/20186 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
31/10/20180 lần0 lần3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần2 lần0 lần5 lần
30/10/20180 lần2 lần7 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
29/10/20183 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần6 lần0 lần
28/10/20183 lần2 lần1 lần8 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
27/10/20181 lần2 lần3 lần3 lần7 lần6 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
26/10/20183 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
25/10/20186 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 67 lần 56 lần 55 lần 47 lần 63 lần 51 lần 50 lần 48 lần 51 lần 52 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13/11/20182 lần3 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
12/11/20183 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
11/11/20182 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
10/11/20182 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
09/11/20184 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần6 lần
08/11/20182 lần2 lần2 lần3 lần2 lần8 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
07/11/20184 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần6 lần0 lần4 lần
06/11/20183 lần4 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
05/11/20181 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần6 lần
04/11/20181 lần4 lần3 lần4 lần2 lần7 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
03/11/20184 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
02/11/20183 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
01/11/20185 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
31/10/20185 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
30/10/20181 lần4 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
29/10/20184 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
28/10/20180 lần1 lần3 lần4 lần5 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
27/10/20183 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
26/10/20183 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
25/10/20183 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
Tổng 55 lần 49 lần 56 lần 58 lần 50 lần 71 lần 43 lần 53 lần 48 lần 57 lần