Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 05/07/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/07/20224 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
04/07/20222 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
03/07/20223 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
02/07/20223 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần5 lần2 lần6 lần2 lần
01/07/20223 lần4 lần2 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
30/06/20221 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
29/06/20222 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28/06/20222 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần
27/06/20220 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
26/06/20221 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
25/06/20221 lần1 lần1 lần4 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
24/06/20225 lần2 lần1 lần0 lần5 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
23/06/20225 lần4 lần1 lần1 lần6 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
22/06/20224 lần5 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21/06/20227 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
20/06/20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
19/06/20223 lần5 lần3 lần1 lần7 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18/06/20222 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
17/06/20222 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16/06/20222 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
Tổng 55 lần 57 lần 42 lần 57 lần 69 lần 53 lần 46 lần 62 lần 43 lần 56 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/07/20222 lần3 lần1 lần4 lần7 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
04/07/20225 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần
03/07/20226 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
02/07/20223 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
01/07/20226 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
30/06/20223 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần7 lần1 lần
29/06/20224 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
28/06/20222 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
27/06/20221 lần2 lần4 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26/06/20223 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
25/06/20221 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
24/06/20224 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
23/06/20225 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
22/06/20221 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần6 lần2 lần
21/06/20223 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
20/06/20223 lần0 lần3 lần4 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
19/06/20220 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
18/06/20225 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
17/06/20222 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16/06/20223 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
Tổng 62 lần 46 lần 55 lần 52 lần 65 lần 50 lần 55 lần 51 lần 60 lần 44 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/07/20221 lần0 lần4 lần5 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
04/07/20222 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
03/07/20225 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
02/07/20220 lần3 lần3 lần2 lần7 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
01/07/20222 lần2 lần4 lần4 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
30/06/20227 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
29/06/20221 lần2 lần0 lần4 lần3 lần6 lần4 lần0 lần5 lần2 lần
28/06/20224 lần0 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
27/06/20223 lần4 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
26/06/20224 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
25/06/20221 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần7 lần
24/06/20225 lần2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
23/06/20224 lần5 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
22/06/20222 lần2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
21/06/20224 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/06/20222 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
19/06/20222 lần4 lần7 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
18/06/20222 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
17/06/20222 lần5 lần6 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
16/06/20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng 55 lần 52 lần 50 lần 55 lần 74 lần 55 lần 48 lần 49 lần 51 lần 51 lần