App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 27-1-2021

11XY 14XY 4XY 6XY 7XY 9XY
ĐB 45756
G1 54147
G2 75465 16811
G3 52280 98471 49012
75714 63753 99450
G4 2606 4588 9453 8418
G5 0470 0355 7754
5675 6912 0783
G6 176 511 964
G7 92 07 08 29
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 1,2,4,8,2,1
2 9
3 -
4 7
5 6,3,0,3,5,4
6 5,4
7 1,0,5,6
8 0,8,3
9 2
Đầu Đuôi
8,5,7 0
1,7,1 1
1,1,9 3
5,5,8 3
1,5,6 4
6,5,7 5
5,0,7 6
4,0 7
8,1,0 8
2 9