App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-4-2021

10AS 11AS 15AS 1AS 4AS 9AS
ĐB 29405
G1 36317
G2 91982 14199
G3 88411 82665 10594
93756 08443 37852
G4 0292 2980 7500 4753
G5 0456 4980 7105
4130 3798 1607
G6 287 955 847
G7 97 74 36 21
Đầu Đuôi
0 5,0,5,7
1 7,1
2 1
3 0,6
4 3,7
5 6,2,3,6,5
6 5
7 4
8 2,0,0,7
9 9,4,2,8,7
Đầu Đuôi
8,0,8,3 0
1,2 1
8,5,9 3
4,5 3
9,7 4
0,6,0,5 5
5,5,3 6
1,0,8,4,9 7
9 8
9 9