App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSBD - Thống kê lô gan xổ số Bình Dương từ 01/01/2010 đến 17/09/2019

Các bộ số Lô gan XSBD chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
47 28 lần 01/03/2019 200 (ngày)
16 27 lần 08/03/2019 193 (ngày)
35 22 lần 12/04/2019 266 (ngày)
10 18 lần 10/05/2019 133 (ngày)
14 15 lần 31/05/2019 189 (ngày)
29 15 lần 31/05/2019 245 (ngày)
73 15 lần 31/05/2019 189 (ngày)
62 15 lần 31/05/2019 189 (ngày)
25 14 lần 07/06/2019 161 (ngày)
42 14 lần 07/06/2019 238 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 181 300 188 230 188 202 146 307 167 293 132 139 139 153 188 174 192 160 160 146
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 195 174 195 209 167 160 139 125 195 244 202 244 188 146 132 265 167 216 153 118
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 181 132 237 188 188 146 174 199 237 237 251 251 146 160 146 174 181 181 146 146
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 265 153 188 167 146 251 181 272 167 167 237 230 195 188 181 160 167 195 202 230
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 174 265 188 188 195 272 244 223 174 209 279 188 174 223 188 223 167 209 230 174