vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan BD - Thống kê lô gan xổ số Bình Dương từ 01/01/2010 đến 11/08/2022

Các bộ số Lô gan XSBD chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
03 27 lần 28/01/2022 231 (ngày)
60 26 lần 04/02/2022 266 (ngày)
00 20 lần 18/03/2022 217 (ngày)
42 18 lần 01/04/2022 238 (ngày)
98 17 lần 08/04/2022 231 (ngày)
28 14 lần 29/04/2022 196 (ngày)
41 14 lần 29/04/2022 231 (ngày)
40 13 lần 06/05/2022 182 (ngày)
56 12 lần 13/05/2022 182 (ngày)
66 12 lần 13/05/2022 252 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 216 300 188 230 188 202 146 307 181 293 181 160 195 237 202 188 216 160 160 230
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 195 174 195 209 216 160 209 167 195 244 202 244 216 146 153 265 258 216 251 258
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 181 230 237 188 188 244 258 223 237 237 251 251 153 160 160 174 181 181 328 244
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 265 195 188 265 146 251 251 272 314 195 237 230 258 188 181 223 181 195 202 230
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 265 398 188 216 237 272 244 223 174 209 279 188 174 223 188 223 244 230 230 181

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com