App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBD Thống kê đặc biệt tuần XSBD
Thống kê tần số nhịp XSBD Thống kê tần suất loto XSBD
Tần suất cặp loto XSBD Thống kê lô gan XSBD
Đầu đuôi loto XSBD Thống kê theo tổng XSBD

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan BD - Thống kê lô gan xổ số Bình Dương từ 01/01/2010 đến 03/08/2021

Các bộ số Lô gan XSBD chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
58 32 lần 18/12/2020 228 (ngày)
81 29 lần 08/01/2021 266 (ngày)
72 21 lần 05/03/2021 196 (ngày)
68 20 lần 12/03/2021 168 (ngày)
45 20 lần 12/03/2021 147 (ngày)
26 17 lần 02/04/2021 140 (ngày)
80 17 lần 02/04/2021 175 (ngày)
14 16 lần 09/04/2021 189 (ngày)
90 16 lần 09/04/2021 280 (ngày)
84 16 lần 09/04/2021 196 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 216 300 188 230 188 202 146 307 167 293 174 139 139 181 188 174 216 160 160 146
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 195 174 195 209 216 160 139 167 195 244 202 244 202 146 153 265 167 216 153 132
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 181 132 237 188 188 146 174 223 237 237 251 251 146 160 160 174 181 181 227 146
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 265 153 188 174 146 251 251 272 167 195 237 230 195 188 181 160 167 195 202 230
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 174 265 188 188 195 272 244 223 174 209 279 188 174 223 188 223 167 209 230 174

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.