App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBDI Thống kê đặc biệt tuần XSBDI
Thống kê tần số nhịp XSBDI Thống kê tần suất loto XSBDI
Tần suất cặp loto XSBDI Thống kê lô gan XSBDI
Đầu đuôi loto XSBDI Thống kê theo tổng XSBDI

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSBDI - Thống kê lô gan xổ số Bình Định từ 01/01/2010 đến 19/08/2019

Các bộ số Lô gan XSBDI chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
18 19 lần 04/04/2019 137 (ngày)
36 19 lần 04/04/2019 140 (ngày)
89 19 lần 04/04/2019 147 (ngày)
54 18 lần 11/04/2019 203 (ngày)
37 15 lần 02/05/2019 175 (ngày)
64 15 lần 02/05/2019 154 (ngày)
12 14 lần 09/05/2019 168 (ngày)
24 14 lần 09/05/2019 203 (ngày)
51 13 lần 16/05/2019 217 (ngày)
14 12 lần 23/05/2019 217 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 209 174 202 160 181 244 174 195 167 209 251 125 167 118 216 202 216 377 136 188
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 195 209 293 244 202 174 244 195 258 132 223 167 202 174 195 349 139 174 153 209
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 188 167 258 230 132 209 139 209 370 139 356 216 251 314 202 146 202 153 167 188
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 181 216 160 195 153 216 167 167 146 188 132 216 216 167 195 160 237 174 188 167
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 174 132 237 174 244 223 223 188 132 146 244 188 181 209 216 237 244 328 153 216