vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSBP Thống kê đặc biệt tuần XSBP
Thống kê tần số nhịp XSBP Thống kê tần suất loto XSBP
Tần suất cặp loto XSBP Thống kê lô gan XSBP
Đầu đuôi loto XSBP Thống kê theo tổng XSBP

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan BP - Thống kê lô gan xổ số Bình Phước từ 01/01/2010 đến 28/09/2022

Các bộ số Lô gan XSBP chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
47 34 lần 29/01/2022 242 (ngày)
37 24 lần 09/04/2022 224 (ngày)
23 24 lần 09/04/2022 434 (ngày)
45 23 lần 16/04/2022 189 (ngày)
43 20 lần 07/05/2022 210 (ngày)
21 20 lần 07/05/2022 196 (ngày)
66 18 lần 21/05/2022 315 (ngày)
74 15 lần 11/06/2022 385 (ngày)
36 14 lần 18/06/2022 203 (ngày)
49 14 lần 18/06/2022 287 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 258 293 230 244 181 237 202 223 188 216 321 237 223 153 209 167 202 321 202 251
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 209 195 230 433 181 195 328 286 230 258 188 258 167 230 167 167 202 223 195 188
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 195 223 307 209 300 188 230 241 188 286 181 139 286 230 181 181 181 300 237 223
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 181 237 195 244 230 195 314 293 209 223 188 209 202 174 384 328 167 174 300 202
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 300 181 202 188 167 272 188 251 251 300 265 300 202 174 307 251 216 328 223 230

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com