vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan BTH - Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận từ 01/01/2010 đến 25/09/2022

Các bộ số Lô gan XSBTH chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
12 32 lần 10/02/2022 273 (ngày)
36 23 lần 14/04/2022 329 (ngày)
52 21 lần 28/04/2022 189 (ngày)
61 19 lần 12/05/2022 203 (ngày)
46 15 lần 09/06/2022 203 (ngày)
93 15 lần 09/06/2022 280 (ngày)
06 13 lần 23/06/2022 231 (ngày)
15 13 lần 23/06/2022 224 (ngày)
17 12 lần 30/06/2022 280 (ngày)
59 11 lần 07/07/2022 203 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 146 230 216 167 209 314 230 174 209 139 181 174 272 153 188 223 160 279 265 237
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 300 181 181 202 216 209 195 216 223 272 237 181 153 188 209 328 265 286 188
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 314 209 139 223 223 167 202 258 251 223 167 209 188 202 328 272 237 237 230 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 167 202 209 223 160 195 244 279 258 195 223 251 188 244 307 195 181 223 272 202
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 307 209 202 321 195 188 279 195 307 160 237 314 146 279 153 258 181 279 230 167

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com