App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTH Thống kê đặc biệt tuần XSBTH
Thống kê tần số nhịp XSBTH Thống kê tần suất loto XSBTH
Tần suất cặp loto XSBTH Thống kê lô gan XSBTH
Đầu đuôi loto XSBTH Thống kê theo tổng XSBTH

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSBTH - Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSBTH chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
02 25 lần 28/03/2019 182 (ngày)
11 19 lần 09/05/2019 154 (ngày)
52 19 lần 09/05/2019 161 (ngày)
59 18 lần 16/05/2019 175 (ngày)
85 18 lần 16/05/2019 140 (ngày)
76 16 lần 30/05/2019 140 (ngày)
12 15 lần 06/06/2019 231 (ngày)
37 15 lần 06/06/2019 175 (ngày)
41 13 lần 20/06/2019 210 (ngày)
56 12 lần 27/06/2019 238 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 146 230 181 167 209 146 174 174 209 139 181 153 230 153 188 223 160 279 265 237
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 300 139 167 202 153 209 167 216 223 237 216 181 139 188 139 328 174 153 174
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 209 209 139 223 223 167 139 230 160 223 167 209 160 153 328 272 237 195 230 174
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 167 174 118 223 160 181 244 230 258 174 223 251 188 244 307 132 139 167 251 202
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 307 153 202 321 195 139 181 195 307 153 160 314 132 279 153 223 160 279 230 167