App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSBTR Thống kê đặc biệt tuần XSBTR
Thống kê tần số nhịp XSBTR Thống kê tần suất loto XSBTR
Tần suất cặp loto XSBTR Thống kê lô gan XSBTR
Đầu đuôi loto XSBTR Thống kê theo tổng XSBTR

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSBTR - Thống kê lô gan xổ số Bến Tre từ 01/01/2010 đến 17/08/2019

Các bộ số Lô gan XSBTR chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
05 31 lần 08/01/2019 252 (ngày)
22 25 lần 19/02/2019 245 (ngày)
02 19 lần 02/04/2019 231 (ngày)
16 18 lần 09/04/2019 217 (ngày)
96 17 lần 16/04/2019 126 (ngày)
83 16 lần 23/04/2019 140 (ngày)
93 16 lần 23/04/2019 196 (ngày)
80 14 lần 07/05/2019 140 (ngày)
04 14 lần 07/05/2019 168 (ngày)
95 14 lần 07/05/2019 182 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 174 167 230 237 167 251 181 251 153 188 153 167 223 167 132 188 216 223 209 195
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 132 230 244 167 146 146 202 188 195 286 174 174 153 146 216 174 160 188 132 160
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 174 160 286 223 167 216 146 202 132 223 181 181 223 216 146 153 125 223 167 209
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 153 300 160 216 132 202 188 202 167 160 230 209 160 223 139 111 167 286 195 181
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 139 244 251 139 153 167 195 244 195 223 188 244 160 195 160 181 125 188 181 195