App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSCT Thống kê đặc biệt tuần XSCT
Thống kê tần số nhịp XSCT Thống kê tần suất loto XSCT
Tần suất cặp loto XSCT Thống kê lô gan XSCT
Đầu đuôi loto XSCT Thống kê theo tổng XSCT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSCT - Thống kê lô gan xổ số Cần Thơ từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSCT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
41 27 lần 13/03/2019 203 (ngày)
27 25 lần 27/03/2019 177 (ngày)
43 20 lần 01/05/2019 189 (ngày)
60 20 lần 01/05/2019 154 (ngày)
61 20 lần 01/05/2019 154 (ngày)
19 19 lần 08/05/2019 203 (ngày)
76 18 lần 15/05/2019 140 (ngày)
29 16 lần 29/05/2019 266 (ngày)
02 16 lần 29/05/2019 224 (ngày)
46 16 lần 29/05/2019 182 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 139 195 223 146 167 230 202 174 181 167 230 146 244 209 209 363 195 146 307 202
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 202 181 251 251 167 188 176 160 265 188 160 202 160 160 181 251 132 181 279
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 195 202 174 188 293 139 181 167 195 139 209 174 223 209 293 251 174 230 209 223
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 153 153 167 160 132 188 146 279 181 174 188 153 433 132 146 125 139 258 139 328
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 328 258 307 153 174 153 258 153 153 202 216 153 202 258 174 146 181 195 153 237