vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSDL Thống kê đặc biệt tuần XSDL
Thống kê tần số nhịp XSDL Thống kê tần suất loto XSDL
Tần suất cặp loto XSDL Thống kê lô gan XSDL
Đầu đuôi loto XSDL Thống kê theo tổng XSDL

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan DL - Thống kê lô gan xổ số Đà Lạt từ 01/01/2010 đến 28/09/2022

Các bộ số Lô gan XSDL chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
97 43 lần 28/11/2021 304 (ngày)
80 22 lần 24/04/2022 203 (ngày)
01 18 lần 22/05/2022 196 (ngày)
12 17 lần 29/05/2022 385 (ngày)
60 17 lần 29/05/2022 294 (ngày)
04 16 lần 05/06/2022 357 (ngày)
32 15 lần 12/06/2022 287 (ngày)
03 14 lần 19/06/2022 147 (ngày)
83 14 lần 19/06/2022 175 (ngày)
65 14 lần 19/06/2022 182 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 174 195 265 146 356 195 328 230 188 167 195 181 384 153 216 209 181 216 188 265
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 209 188 237 258 300 335 223 174 188 314 202 272 286 216 202 160 258 202 279 230
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 251 153 160 300 216 223 237 209 188 237 300 356 244 202 188 167 307 195 181 209
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 293 181 181 237 209 181 188 258 230 181 265 195 195 202 265 265 167 223 216 258
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 202 216 209 174 195 174 174 286 181 244 181 202 202 160 209 272 216 303 195 209

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com