App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDLK Thống kê đặc biệt tuần XSDLK
Thống kê tần số nhịp XSDLK Thống kê tần suất loto XSDLK
Tần suất cặp loto XSDLK Thống kê lô gan XSDLK
Đầu đuôi loto XSDLK Thống kê theo tổng XSDLK

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSDLK - Thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk từ 01/01/2010 đến 16/09/2019

Các bộ số Lô gan XSDLK chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
25 47 lần 16/10/2018 335 (ngày)
55 20 lần 23/04/2019 210 (ngày)
20 19 lần 30/04/2019 189 (ngày)
38 19 lần 30/04/2019 140 (ngày)
80 18 lần 07/05/2019 140 (ngày)
87 17 lần 14/05/2019 168 (ngày)
19 16 lần 21/05/2019 217 (ngày)
77 14 lần 04/06/2019 203 (ngày)
36 13 lần 11/06/2019 161 (ngày)
83 13 lần 11/06/2019 182 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 174 230 167 153 132 167 272 181 174 174 146 258 209 202 153 146 209 118 209 216
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 188 146 146 223 237 334 195 216 223 132 209 195 195 132 258 216 160 328 139 167
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 167 202 195 146 356 202 160 132 307 188 209 195 139 251 153 209 160 160 188 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 209 146 146 181 125 202 153 160 216 167 160 181 202 160 174 195 174 202 139 195
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 139 314 195 181 237 153 293 167 230 174 209 293 181 139 209 139 195 223 209 160