vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan DN - Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai từ 01/01/2010 đến 28/09/2022

Các bộ số Lô gan XSDN chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
92 22 lần 27/04/2022 245 (ngày)
19 22 lần 27/04/2022 245 (ngày)
55 21 lần 04/05/2022 196 (ngày)
79 16 lần 08/06/2022 168 (ngày)
54 16 lần 08/06/2022 161 (ngày)
01 15 lần 15/06/2022 203 (ngày)
61 15 lần 15/06/2022 217 (ngày)
07 14 lần 22/06/2022 189 (ngày)
71 14 lần 22/06/2022 217 (ngày)
83 14 lần 22/06/2022 203 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 244 202 188 160 265 188 230 188 209 307 195 167 314 181 209 188 167 167 216 244
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 237 216 398 195 293 188 216 195 167 265 181 237 195 251 244 167 223 188 202 279
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 209 293 279 202 188 160 223 237 195 293 153 230 216 216 160 195 188 202 188 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 244 216 167 223 314 181 153 265 230 335 412 216 188 209 223 328 230 174 174 167
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 230 216 160 202 251 223 335 223 188 167 174 216 244 286 265 202 244 230 202 181

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com