App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSDN - Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai từ 01/01/2010 đến 18/07/2019

Các bộ số Lô gan XSDN chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
12 39 lần 17/10/2018 274 (ngày)
59 25 lần 23/01/2019 203 (ngày)
96 25 lần 23/01/2019 176 (ngày)
49 19 lần 06/03/2019 294 (ngày)
93 17 lần 20/03/2019 287 (ngày)
68 16 lần 27/03/2019 189 (ngày)
78 16 lần 27/03/2019 168 (ngày)
11 15 lần 03/04/2019 168 (ngày)
84 15 lần 03/04/2019 252 (ngày)
10 13 lần 17/04/2019 140 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 139 202 188 153 174 188 230 111 209 307 139 167 273 139 181 188 146 167 216 195
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 181 328 125 160 188 216 167 125 167 181 237 195 230 244 167 223 174 202 279
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 209 293 279 202 160 160 167 202 181 293 132 139 216 174 146 195 188 188 174 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 244 216 160 139 314 167 153 160 188 181 412 188 153 181 223 237 230 174 167 167
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 160 132 153 195 251 223 195 223 160 167 174 167 160 286 202 174 175 216 202 181