App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan DN - Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai từ 01/01/2010 đến 20/09/2021

Các bộ số Lô gan XSDN chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
22 44 lần 04/11/2020 329 (ngày)
33 29 lần 17/02/2021 231 (ngày)
69 28 lần 24/02/2021 208 (ngày)
20 27 lần 03/03/2021 201 (ngày)
68 26 lần 10/03/2021 194 (ngày)
00 26 lần 10/03/2021 194 (ngày)
80 25 lần 17/03/2021 187 (ngày)
51 25 lần 17/03/2021 203 (ngày)
73 23 lần 31/03/2021 196 (ngày)
47 23 lần 31/03/2021 203 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 193 202 188 153 174 188 230 111 209 307 139 167 314 181 209 188 146 167 216 195
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 200 181 328 125 160 188 216 167 160 167 181 237 195 230 244 167 223 188 202 279
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 209 293 279 202 160 160 195 202 195 293 132 202 216 174 160 195 188 188 181 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 244 216 167 188 314 167 153 160 193 207 412 188 153 195 223 328 230 174 174 167
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 186 216 160 195 251 223 195 223 188 167 174 167 167 286 265 174 244 216 202 181

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.