App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDN Thống kê đặc biệt tuần XSDN
Thống kê tần số nhịp XSDN Thống kê tần suất loto XSDN
Tần suất cặp loto XSDN Thống kê lô gan XSDN
Đầu đuôi loto XSDN Thống kê theo tổng XSDN

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSDN - Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSDN chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
96 34 lần 23/01/2019 240 (ngày)
58 17 lần 22/05/2019 175 (ngày)
91 15 lần 05/06/2019 168 (ngày)
69 14 lần 12/06/2019 182 (ngày)
06 13 lần 19/06/2019 231 (ngày)
77 13 lần 19/06/2019 175 (ngày)
89 13 lần 19/06/2019 168 (ngày)
01 12 lần 26/06/2019 203 (ngày)
32 12 lần 26/06/2019 196 (ngày)
82 12 lần 26/06/2019 154 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 139 202 188 153 174 188 230 111 209 307 139 167 314 139 181 188 146 167 216 195
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 181 328 125 160 188 216 167 125 167 181 237 195 230 244 167 223 174 202 279
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 209 293 279 202 160 160 167 202 181 293 132 139 216 174 146 195 188 188 174 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 244 216 160 139 314 167 153 160 188 181 412 188 153 181 223 237 230 174 167 167
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 160 132 153 195 251 223 195 223 160 167 174 167 160 286 202 174 239 216 202 181