App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan DNA - Thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng từ 01/01/2010 đến 22/06/2021

Các bộ số Lô gan XSDNA chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
80 21 lần 07/04/2021 119 (ngày)
04 17 lần 21/04/2021 95 (ngày)
13 17 lần 21/04/2021 95 (ngày)
84 16 lần 24/04/2021 101 (ngày)
82 16 lần 24/04/2021 123 (ngày)
18 16 lần 24/04/2021 95 (ngày)
74 15 lần 28/04/2021 116 (ngày)
02 15 lần 28/04/2021 143 (ngày)
46 15 lần 28/04/2021 77 (ngày)
92 14 lần 01/05/2021 168 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 101 100 142 66 94 132 156 76 114 100 114 97 104 94 100 90 111 87 94 129
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 149 111 115 97 128 108 94 128 118 111 101 135 118 104 111 195 93 153 111 115
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 101 97 97 100 111 107 76 111 129 114 153 121 104 132 111 93 101 111 188 156
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 128 104 115 139 80 97 83 101 87 129 142 90 97 157 115 128 129 132 206 87
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 118 107 122 111 100 111 128 174 111 114 93 111 167 125 153 93 128 90 167 143

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.