App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDNA Thống kê đặc biệt tuần XSDNA
Thống kê tần số nhịp XSDNA Thống kê tần suất loto XSDNA
Tần suất cặp loto XSDNA Thống kê lô gan XSDNA
Đầu đuôi loto XSDNA Thống kê theo tổng XSDNA

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSDNA - Thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSDNA chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
47 28 lần 12/06/2019 100 (ngày)
59 28 lần 12/06/2019 100 (ngày)
96 26 lần 19/06/2019 98 (ngày)
39 19 lần 13/07/2019 116 (ngày)
73 19 lần 13/07/2019 81 (ngày)
89 16 lần 24/07/2019 112 (ngày)
67 15 lần 27/07/2019 102 (ngày)
33 14 lần 31/07/2019 105 (ngày)
68 14 lần 31/07/2019 88 (ngày)
79 14 lần 31/07/2019 88 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 101 93 142 66 94 132 132 76 114 100 114 97 104 94 100 90 111 87 94 129
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 149 87 115 97 128 104 94 128 97 111 83 76 118 104 111 195 93 153 100 115
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 101 97 97 100 80 107 76 99 129 93 153 121 104 132 111 93 101 111 188 99
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 115 104 115 139 80 97 83 101 87 129 142 90 97 80 115 97 128 132 206 87
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 118 107 122 87 100 111 128 146 111 111 93 111 167 125 153 93 97 90 167 143