App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSDT Thống kê đặc biệt tuần XSDT
Thống kê tần số nhịp XSDT Thống kê tần suất loto XSDT
Tần suất cặp loto XSDT Thống kê lô gan XSDT
Đầu đuôi loto XSDT Thống kê theo tổng XSDT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSDT - Thống kê lô gan xổ số Đồng Tháp từ 01/01/2010 đến 17/08/2019

Các bộ số Lô gan XSDT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
00 27 lần 04/02/2019 224 (ngày)
38 21 lần 18/03/2019 168 (ngày)
33 19 lần 01/04/2019 266 (ngày)
74 19 lần 01/04/2019 203 (ngày)
04 13 lần 13/05/2019 224 (ngày)
50 13 lần 13/05/2019 168 (ngày)
14 13 lần 13/05/2019 119 (ngày)
12 13 lần 13/05/2019 133 (ngày)
34 12 lần 20/05/2019 154 (ngày)
56 12 lần 20/05/2019 231 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 223 146 153 223 223 146 125 174 174 272 244 167 132 202 118 223 188 286 139 174
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 202 188 153 146 153 181 153 153 167 139 202 230 209 265 153 160 146 335 167 139
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 258 244 293 251 209 209 188 209 251 265 167 244 146 230 174 188 230 216 167 265
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 132 223 195 153 244 132 209 244 146 153 251 181 251 174 202 167 118 153 188 216
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 132 230 244 300 188 125 160 202 146 216 139 139 356 209 139 125 223 209 223 146