App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHCM Thống kê đặc biệt tuần XSHCM
Thống kê tần số nhịp XSHCM Thống kê tần suất loto XSHCM
Tần suất cặp loto XSHCM Thống kê lô gan XSHCM
Đầu đuôi loto XSHCM Thống kê theo tổng XSHCM

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSHCM - Thống kê lô gan xổ số TP Hồ Chí Minh từ 01/01/2010 đến 17/08/2019

Các bộ số Lô gan XSHCM chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
72 26 lần 18/05/2019 112 (ngày)
27 25 lần 20/05/2019 105 (ngày)
64 22 lần 01/06/2019 140 (ngày)
06 19 lần 10/06/2019 98 (ngày)
14 15 lần 24/06/2019 119 (ngày)
37 15 lần 24/06/2019 119 (ngày)
55 15 lần 24/06/2019 100 (ngày)
60 11 lần 08/07/2019 112 (ngày)
66 11 lần 08/07/2019 119 (ngày)
73 11 lần 08/07/2019 91 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 92 104 102 116 99 139 97 76 123 95 130 167 76 104 118 97 125 120 127 90
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 76 104 95 85 137 134 95 104 97 111 95 90 113 92 109 104 88 118 118 99
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 95 116 102 99 104 95 111 88 109 109 134 109 97 144 78 99 116 62 99 99
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 111 90 165 97 139 134 118 102 144 111 104 76 111 90 67 83 109 97 104 130
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 202 76 109 120 111 120 76 102 102 99 97 104 118 99 90 118 118 123 125 144