App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSHG Thống kê đặc biệt tuần XSHG
Thống kê tần số nhịp XSHG Thống kê tần suất loto XSHG
Tần suất cặp loto XSHG Thống kê lô gan XSHG
Đầu đuôi loto XSHG Thống kê theo tổng XSHG

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSHG - Thống kê lô gan xổ số Hậu Giang từ 01/01/2010 đến 21/09/2019

Các bộ số Lô gan XSHG chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
05 33 lần 02/02/2019 231 (ngày)
85 29 lần 02/03/2019 266 (ngày)
69 26 lần 23/03/2019 182 (ngày)
29 21 lần 27/04/2019 252 (ngày)
03 19 lần 11/05/2019 147 (ngày)
00 15 lần 08/06/2019 126 (ngày)
07 15 lần 08/06/2019 161 (ngày)
73 14 lần 15/06/2019 210 (ngày)
36 13 lần 22/06/2019 168 (ngày)
57 13 lần 22/06/2019 399 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 125 223 195 146 202 230 181 160 167 153 202 181 146 181 230 202 202 202 195 370
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 153 244 167 202 132 237 160 153 195 251 118 160 216 202 188 181 167 244 265 202
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 153 230 209 188 216 111 230 223 160 314 132 188 272 132 174 125 160 398 209 160
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 181 223 188 153 237 209 216 146 230 181 146 132 153 209 153 174 160 132 202 125
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 139 181 146 377 209 265 174 139 146 209 146 153 188 181 167 167 188 314 181 188