App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKG Thống kê đặc biệt tuần XSKG
Thống kê tần số nhịp XSKG Thống kê tần suất loto XSKG
Tần suất cặp loto XSKG Thống kê lô gan XSKG
Đầu đuôi loto XSKG Thống kê theo tổng XSKG

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSKG - Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSKG chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
55 21 lần 21/04/2019 203 (ngày)
38 21 lần 21/04/2019 280 (ngày)
94 20 lần 28/04/2019 154 (ngày)
35 17 lần 19/05/2019 189 (ngày)
30 16 lần 26/05/2019 252 (ngày)
67 14 lần 09/06/2019 154 (ngày)
58 13 lần 16/06/2019 140 (ngày)
80 13 lần 16/06/2019 140 (ngày)
19 12 lần 23/06/2019 203 (ngày)
97 12 lần 23/06/2019 245 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 160 167 216 237 174 153 223 286 251 174 230 237 153 216 160 181 153 300 209 202
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 286 209 363 195 188 167 209 111 146 174 251 174 132 167 265 188 216 293 279 146
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 125 223 188 174 265 167 195 160 174 195 209 139 237 188 195 202 188 237 139 153
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 118 251 174 209 160 258 174 153 265 230 139 153 181 160 209 160 160 258 265 223
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 139 223 188 195 223 132 202 237 258 202 209 202 188 132 153 181 188 244 174 146