App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKH Thống kê đặc biệt tuần XSKH
Thống kê tần số nhịp XSKH Thống kê tần suất loto XSKH
Tần suất cặp loto XSKH Thống kê lô gan XSKH
Đầu đuôi loto XSKH Thống kê theo tổng XSKH

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSKH - Thống kê lô gan xổ số Khánh Hòa từ 01/01/2010 đến 17/07/2019

Các bộ số Lô gan XSKH chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
90 33 lần 24/03/2019 115 (ngày)
66 26 lần 17/04/2019 98 (ngày)
86 24 lần 24/04/2019 126 (ngày)
05 22 lần 01/05/2019 130 (ngày)
16 21 lần 05/05/2019 129 (ngày)
15 19 lần 12/05/2019 112 (ngày)
92 18 lần 15/05/2019 95 (ngày)
57 18 lần 15/05/2019 105 (ngày)
55 17 lần 19/05/2019 88 (ngày)
97 15 lần 26/05/2019 126 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 136 97 118 86 125 129 90 128 118 135 128 104 94 83 100 111 128 100 97 87
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 80 90 94 153 90 128 76 83 160 115 97 104 72 86 90 93 90 104 80 93
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 111 114 114 136 132 118 107 97 93 100 132 80 69 118 107 87 104 104 178 121
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 174 108 107 136 143 107 97 125 114 184 83 167 125 111 125 72 107 128 153 100
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 94 108 80 108 100 80 125 104 90 150 114 100 94 83 104 118 114 125 86 195