App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSKT Thống kê đặc biệt tuần XSKT
Thống kê tần số nhịp XSKT Thống kê tần suất loto XSKT
Tần suất cặp loto XSKT Thống kê lô gan XSKT
Đầu đuôi loto XSKT Thống kê theo tổng XSKT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSKT - Thống kê lô gan xổ số Kon Tum từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSKT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
59 26 lần 17/03/2019 189 (ngày)
21 22 lần 14/04/2019 196 (ngày)
38 22 lần 14/04/2019 245 (ngày)
45 19 lần 05/05/2019 175 (ngày)
58 16 lần 26/05/2019 182 (ngày)
68 16 lần 26/05/2019 154 (ngày)
31 15 lần 02/06/2019 161 (ngày)
02 14 lần 09/06/2019 385 (ngày)
27 13 lần 16/06/2019 189 (ngày)
37 12 lần 23/06/2019 259 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 202 209 384 167 146 181 167 230 195 160 153 160 125 153 174 244 216 419 139 153
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 188 195 188 202 132 314 167 188 139 153 160 160 251 195 237 153 153 258 244 209
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 153 174 160 251 188 174 174 160 216 167 209 202 223 174 139 251 125 181 181 188
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 342 125 160 195 216 195 160 265 153 160 188 195 223 146 216 146 160 146 279 132
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 209 174 132 195 153 202 181 216 195 153 181 188 146 153 195 153 272 153 195 209