App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSLA Thống kê đặc biệt tuần XSLA
Thống kê tần số nhịp XSLA Thống kê tần suất loto XSLA
Tần suất cặp loto XSLA Thống kê lô gan XSLA
Đầu đuôi loto XSLA Thống kê theo tổng XSLA

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSLA - Thống kê lô gan xổ số Long An từ 01/01/2010 đến 21/09/2019

Các bộ số Lô gan XSLA chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
25 45 lần 10/11/2018 315 (ngày)
43 23 lần 13/04/2019 161 (ngày)
51 19 lần 11/05/2019 175 (ngày)
69 18 lần 18/05/2019 161 (ngày)
35 17 lần 25/05/2019 161 (ngày)
13 16 lần 01/06/2019 231 (ngày)
85 16 lần 01/06/2019 189 (ngày)
31 15 lần 08/06/2019 154 (ngày)
29 14 lần 15/06/2019 266 (ngày)
55 14 lần 15/06/2019 273 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 188 195 314 118 181 146 167 174 125 230 174 349 188 230 153 160 265 251 181 237
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 174 237 293 230 146 314 223 160 244 265 216 153 181 237 125 160 244 188 146 188
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 139 153 132 160 349 146 174 202 195 188 230 174 167 195 125 272 230 195 223 279
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 202 153 202 132 216 111 195 160 195 160 216 167 223 188 146 202 139 160 132 146
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 160 181 230 167 216 188 188 160 188 202 223 174 181 237 230 216 153 174 167 146