App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSNT Thống kê đặc biệt tuần XSNT
Thống kê tần số nhịp XSNT Thống kê tần suất loto XSNT
Tần suất cặp loto XSNT Thống kê lô gan XSNT
Đầu đuôi loto XSNT Thống kê theo tổng XSNT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSNT - Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSNT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
28 33 lần 01/02/2019 231 (ngày)
20 28 lần 08/03/2019 196 (ngày)
44 24 lần 05/04/2019 168 (ngày)
03 22 lần 19/04/2019 154 (ngày)
78 17 lần 24/05/2019 245 (ngày)
59 17 lần 24/05/2019 294 (ngày)
82 16 lần 31/05/2019 140 (ngày)
35 16 lần 31/05/2019 161 (ngày)
25 15 lần 07/06/2019 196 (ngày)
87 15 lần 07/06/2019 196 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 181 160 181 153 188 272 251 167 181 97 153 195 181 181 216 146 181 223 160 377
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 195 174 202 202 146 195 153 167 230 202 174 258 139 195 160 160 202 251 146 160
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 188 223 167 160 167 181 237 223 195 188 321 188 153 300 153 223 265 181 167 293
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 342 244 146 146 167 286 160 202 167 188 209 202 160 314 188 146 209 160 244 244
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 181 300 139 167 237 146 125 195 160 181 216 286 202 181 125 195 202 188 237 244