App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSPY - Thống kê lô gan xổ số Phú Yên từ 01/01/2010 đến 21/09/2019

Các bộ số Lô gan XSPY chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
01 26 lần 18/03/2019 187 (ngày)
74 26 lần 18/03/2019 231 (ngày)
38 25 lần 25/03/2019 180 (ngày)
88 22 lần 15/04/2019 287 (ngày)
99 22 lần 15/04/2019 182 (ngày)
73 19 lần 06/05/2019 245 (ngày)
17 16 lần 27/05/2019 210 (ngày)
92 16 lần 27/05/2019 147 (ngày)
06 15 lần 03/06/2019 245 (ngày)
55 15 lần 03/06/2019 161 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 244 186 209 125 160 265 244 209 160 174 132 160 265 181 251 146 216 209 223 244
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 174 230 202 216 174 181 195 251 160 195 195 181 181 174 188 328 237 223 179 139
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 195 132 237 342 230 279 181 160 181 237 223 216 188 230 132 160 174 160 181 216
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 167 202 237 237 132 167 160 167 146 223 307 174 328 244 230 230 139 272 167 237
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 209 181 181 265 167 118 181 146 286 223 209 251 146 321 265 153 153 216 216 181