vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSPY Thống kê đặc biệt tuần XSPY
Thống kê tần số nhịp XSPY Thống kê tần suất loto XSPY
Tần suất cặp loto XSPY Thống kê lô gan XSPY
Đầu đuôi loto XSPY Thống kê theo tổng XSPY

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan PY - Thống kê lô gan xổ số Phú Yên từ 01/01/2010 đến 11/08/2022

Các bộ số Lô gan XSPY chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
84 29 lần 17/01/2022 206 (ngày)
94 20 lần 21/03/2022 266 (ngày)
12 16 lần 18/04/2022 266 (ngày)
79 16 lần 18/04/2022 238 (ngày)
86 15 lần 25/04/2022 182 (ngày)
54 15 lần 25/04/2022 154 (ngày)
42 14 lần 02/05/2022 238 (ngày)
41 13 lần 09/05/2022 133 (ngày)
39 13 lần 09/05/2022 140 (ngày)
64 13 lần 09/05/2022 196 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 244 202 216 139 160 265 244 230 160 174 132 160 265 195 251 146 216 251 223 314
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 174 230 202 216 174 181 195 251 160 272 209 216 188 174 188 328 237 223 216 139
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 195 132 237 342 230 279 209 216 181 237 223 216 223 230 153 258 174 160 181 216
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 202 237 237 195 167 160 209 167 223 307 174 328 244 230 230 153 272 167 237
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 209 181 181 265 205 125 181 146 286 223 209 251 188 321 265 167 223 216 216 181

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com