App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQB Thống kê đặc biệt tuần XSQB
Thống kê tần số nhịp XSQB Thống kê tần suất loto XSQB
Tần suất cặp loto XSQB Thống kê lô gan XSQB
Đầu đuôi loto XSQB Thống kê theo tổng XSQB

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSQB - Thống kê lô gan xổ số Quảng Bình từ 01/01/2010 đến 19/08/2019

Các bộ số Lô gan XSQB chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
40 28 lần 31/01/2019 217 (ngày)
35 19 lần 04/04/2019 168 (ngày)
29 17 lần 18/04/2019 140 (ngày)
58 17 lần 18/04/2019 161 (ngày)
74 16 lần 25/04/2019 343 (ngày)
24 14 lần 09/05/2019 147 (ngày)
97 14 lần 09/05/2019 147 (ngày)
52 13 lần 16/05/2019 168 (ngày)
13 12 lần 23/05/2019 119 (ngày)
71 12 lần 23/05/2019 175 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 223 160 300 153 230 209 202 160 174 223 167 167 202 118 195 132 174 405 237 146
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 160 230 174 195 146 174 181 258 188 139 209 181 160 188 153 167 209 195 167 139
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 216 286 293 174 160 202 188 153 216 188 195 216 167 132 153 251 230 216 160 174
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 300 230 181 160 237 167 244 202 244 216 132 174 230 209 342 251 195 160 209 153
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 188 146 195 181 195 230 160 195 146 202 216 195 209 293 132 160 188 146 153 258