vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSQNA Thống kê đặc biệt tuần XSQNA
Thống kê tần số nhịp XSQNA Thống kê tần suất loto XSQNA
Tần suất cặp loto XSQNA Thống kê lô gan XSQNA
Đầu đuôi loto XSQNA Thống kê theo tổng XSQNA

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan QNA - Thống kê lô gan xổ số Quảng Nam từ 01/01/2010 đến 25/09/2022

Các bộ số Lô gan XSQNA chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
67 24 lần 05/04/2022 173 (ngày)
35 23 lần 12/04/2022 182 (ngày)
00 20 lần 03/05/2022 231 (ngày)
79 19 lần 10/05/2022 138 (ngày)
52 17 lần 24/05/2022 196 (ngày)
54 17 lần 24/05/2022 238 (ngày)
04 16 lần 31/05/2022 182 (ngày)
84 15 lần 07/06/2022 273 (ngày)
44 13 lần 21/06/2022 154 (ngày)
72 13 lần 21/06/2022 161 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 230 146 167 230 181 230 216 321 251 153 195 216 146 153 188 307 195 181 230 258
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 195 300 139 195 181 181 181 216 209 188 237 244 209 139 272 181 153 279 216 272
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 188 202 349 181 153 258 160 167 181 307 272 356 195 230 237 174 209 265 230 251
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 174 601 167 195 160 258 202 172 230 195 202 181 160 314 167 251 195 160 174 137
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 258 237 188 195 272 195 181 188 230 174 174 209 209 188 195 251 223 167 258 209

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com