vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan QNG - Thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi từ 01/01/2010 đến 25/09/2022

Các bộ số Lô gan XSQNG chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
41 31 lần 19/02/2022 218 (ngày)
99 21 lần 30/04/2022 168 (ngày)
68 19 lần 14/05/2022 245 (ngày)
18 17 lần 28/05/2022 210 (ngày)
45 16 lần 04/06/2022 182 (ngày)
97 16 lần 04/06/2022 217 (ngày)
52 15 lần 11/06/2022 224 (ngày)
66 14 lần 18/06/2022 119 (ngày)
07 14 lần 18/06/2022 189 (ngày)
28 14 lần 18/06/2022 203 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 167 223 251 258 167 195 181 188 216 202 237 258 195 195 216 230 342 377 209 216
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 111 209 209 167 153 251 153 146 202 174 272 167 265 181 146 174 209 174 293 265
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 258 217 139 251 251 181 174 265 167 188 272 160 223 202 209 160 209 244 265 181
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 286 188 167 272 237 195 118 160 244 272 202 188 216 216 230 202 244 223 181 195
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 209 181 230 265 174 188 160 174 237 160 244 223 216 195 244 202 202 216 146 167

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com