App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQNG Thống kê đặc biệt tuần XSQNG
Thống kê tần số nhịp XSQNG Thống kê tần suất loto XSQNG
Tần suất cặp loto XSQNG Thống kê lô gan XSQNG
Đầu đuôi loto XSQNG Thống kê theo tổng XSQNG

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSQNG - Thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi từ 01/01/2010 đến 16/09/2019

Các bộ số Lô gan XSQNG chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
57 29 lần 23/02/2019 245 (ngày)
53 22 lần 13/04/2019 182 (ngày)
85 21 lần 20/04/2019 182 (ngày)
77 16 lần 25/05/2019 224 (ngày)
46 15 lần 01/06/2019 175 (ngày)
02 15 lần 01/06/2019 252 (ngày)
98 15 lần 01/06/2019 147 (ngày)
18 15 lần 01/06/2019 210 (ngày)
60 13 lần 15/06/2019 287 (ngày)
12 13 lần 15/06/2019 196 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 167 223 251 258 118 174 181 188 216 153 237 258 195 195 216 230 195 377 209 216
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 111 209 209 167 132 251 153 146 202 174 244 167 202 181 132 174 209 174 293 265
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 153 167 139 251 251 181 174 265 167 174 216 146 223 181 209 160 209 244 195 181
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 286 188 167 167 153 132 118 160 244 272 202 188 216 216 230 202 244 223 181 132
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 209 181 230 265 160 181 160 174 237 160 181 188 153 181 216 146 167 216 146 132