App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSQT Thống kê đặc biệt tuần XSQT
Thống kê tần số nhịp XSQT Thống kê tần suất loto XSQT
Tần suất cặp loto XSQT Thống kê lô gan XSQT
Đầu đuôi loto XSQT Thống kê theo tổng XSQT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSQT - Thống kê lô gan xổ số Quảng Trị từ 01/01/2010 đến 23/08/2019

Các bộ số Lô gan XSQT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
34 27 lần 14/02/2019 190 (ngày)
56 22 lần 21/03/2019 252 (ngày)
82 22 lần 21/03/2019 182 (ngày)
89 20 lần 04/04/2019 238 (ngày)
55 19 lần 11/04/2019 210 (ngày)
67 19 lần 11/04/2019 217 (ngày)
28 18 lần 18/04/2019 203 (ngày)
18 17 lần 25/04/2019 238 (ngày)
54 15 lần 09/05/2019 294 (ngày)
77 13 lần 23/05/2019 168 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 216 202 223 167 153 153 216 272 300 293 160 251 181 244 139 167 335 146 237 202
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 160 209 146 153 230 139 223 209 202 160 202 160 153 181 189 146 139 153 181 230
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 202 202 195 188 174 153 139 132 230 195 181 181 160 265 293 209 251 209 132 195
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 209 237 258 230 391 132 146 216 202 202 307 237 153 293 216 167 244 167 216 188
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 153 223 181 195 195 132 209 146 244 237 223 139 188 125 153 167 167 153 244 230