vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan ST - Thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng từ 01/01/2010 đến 25/09/2022

Các bộ số Lô gan XSST chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
86 31 lần 16/02/2022 266 (ngày)
48 30 lần 23/02/2022 214 (ngày)
64 26 lần 23/03/2022 186 (ngày)
62 26 lần 23/03/2022 186 (ngày)
75 24 lần 06/04/2022 273 (ngày)
05 19 lần 11/05/2022 266 (ngày)
84 18 lần 18/05/2022 231 (ngày)
01 17 lần 25/05/2022 140 (ngày)
12 17 lần 25/05/2022 238 (ngày)
07 14 lần 15/06/2022 210 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 181 139 314 216 237 265 202 209 272 342 188 202 237 237 181 174 146 167 230 209
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 412 202 209 244 272 244 230 237 223 181 188 258 251 216 188 181 216 146 181 153
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 272 167 174 216 258 342 272 216 213 167 202 293 209 265 167 300 167 160 293 244
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 251 185 216 185 237 209 181 265 153 244 195 230 230 272 272 181 195 496 244
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 258 195 251 223 230 209 265 174 181 153 230 195 356 244 244 265 209 279 216 237

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com