App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSST Thống kê đặc biệt tuần XSST
Thống kê tần số nhịp XSST Thống kê tần suất loto XSST
Tần suất cặp loto XSST Thống kê lô gan XSST
Đầu đuôi loto XSST Thống kê theo tổng XSST

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSST - Thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng từ 01/01/2010 đến 16/09/2019

Các bộ số Lô gan XSST chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
94 27 lần 06/03/2019 194 (ngày)
58 23 lần 03/04/2019 294 (ngày)
88 20 lần 24/04/2019 182 (ngày)
80 17 lần 15/05/2019 189 (ngày)
82 15 lần 29/05/2019 252 (ngày)
71 14 lần 05/06/2019 196 (ngày)
55 13 lần 12/06/2019 301 (ngày)
18 11 lần 26/06/2019 231 (ngày)
32 11 lần 26/06/2019 252 (ngày)
33 11 lần 26/06/2019 203 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 181 132 307 160 237 118 202 209 272 146 188 202 167 202 153 174 139 160 230 167
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 412 202 209 216 272 244 230 237 223 181 174 258 251 202 153 181 216 139 181 125
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 272 167 174 160 202 342 272 216 160 132 181 293 209 265 167 300 139 160 293 209
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 132 174 216 181 237 209 174 265 153 195 195 167 230 244 125 139 195 181 160
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 188 146 251 160 195 209 139 174 181 153 230 195 223 209 193 188 181 209 216 174