App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan TG - Thống kê lô gan xổ số Tiền Giang từ 01/01/2010 đến 03/07/2020

Các bộ số Lô gan XSTG chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
30 37 lần 13/10/2019 264 (ngày)
01 26 lần 29/12/2019 187 (ngày)
47 26 lần 29/12/2019 187 (ngày)
83 21 lần 02/02/2020 175 (ngày)
92 20 lần 09/02/2020 217 (ngày)
15 20 lần 09/02/2020 168 (ngày)
29 20 lần 09/02/2020 196 (ngày)
10 19 lần 16/02/2020 280 (ngày)
25 17 lần 01/03/2020 217 (ngày)
55 16 lần 08/03/2020 231 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 202 186 209 181 146 216 272 167 272 251 279 230 160 174 146 167 188 202 160 202
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 195 216 174 202 216 258 272 209 195 263 153 139 174 244 153 237 167 181 209
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 230 188 223 237 181 174 160 186 188 174 202 167 230 174 139 230 216 181 167 160
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 174 153 139 223 125 195 181 251 181 230 244 195 181 188 188 139 188 174 209 223
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 279 160 251 174 202 139 230 293 258 188 321 118 216 216 146 146 118 209 237 195

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.