App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTG Thống kê đặc biệt tuần XSTG
Thống kê tần số nhịp XSTG Thống kê tần suất loto XSTG
Tần suất cặp loto XSTG Thống kê lô gan XSTG
Đầu đuôi loto XSTG Thống kê theo tổng XSTG

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSTG - Thống kê lô gan xổ số Tiền Giang từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSTG chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
67 34 lần 20/01/2019 243 (ngày)
19 23 lần 07/04/2019 166 (ngày)
93 23 lần 07/04/2019 166 (ngày)
22 22 lần 14/04/2019 217 (ngày)
60 19 lần 05/05/2019 175 (ngày)
40 17 lần 19/05/2019 154 (ngày)
16 13 lần 16/06/2019 189 (ngày)
85 12 lần 23/06/2019 140 (ngày)
25 11 lần 30/06/2019 217 (ngày)
08 10 lần 07/07/2019 273 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 202 104 209 181 146 188 272 167 272 251 279 230 160 174 146 167 188 202 160 165
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 160 195 216 174 202 216 258 272 209 195 146 153 139 174 244 153 181 139 181 209
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 153 188 223 237 181 174 160 139 188 174 202 167 230 174 139 230 216 181 167 160
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 174 153 139 223 125 195 181 242 181 230 244 195 181 188 188 139 188 174 209 223
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 279 160 251 174 202 139 230 293 258 188 321 118 153 165 146 146 118 209 237 195