Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan TN - Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh từ 01/01/2010 đến 07/12/2022

Các bộ số Lô gan XSTN chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
50 24 lần 16/06/2022 273 (ngày)
15 22 lần 30/06/2022 160 (ngày)
20 16 lần 11/08/2022 238 (ngày)
94 12 lần 08/09/2022 161 (ngày)
83 12 lần 08/09/2022 329 (ngày)
82 12 lần 08/09/2022 182 (ngày)
70 12 lần 08/09/2022 196 (ngày)
61 12 lần 08/09/2022 196 (ngày)
25 12 lần 08/09/2022 189 (ngày)
22 12 lần 08/09/2022 259 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 202 188 258 195 188 370 230 307 209 174 279 160 223 195 174 159 237 167 202 230
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 237 195 258 188 202 188 188 216 216 195 230 377 286 244 209 139 174 314 188 258
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 272 181 286 188 195 216 167 433 223 216 272 279 293 181 272 181 244 167 223 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 195 251 286 216 230 188 209 216 370 195 244 258 216 209 195 223 237 167 195
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 251 230 181 328 321 279 237 230 349 181 216 216 160 216 160 153 195 321 195 195

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.