App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTN Thống kê đặc biệt tuần XSTN
Thống kê tần số nhịp XSTN Thống kê tần suất loto XSTN
Tần suất cặp loto XSTN Thống kê lô gan XSTN
Đầu đuôi loto XSTN Thống kê theo tổng XSTN

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan TN - Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh từ 01/01/2010 đến 22/06/2021

Các bộ số Lô gan XSTN chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
31 24 lần 31/12/2020 259 (ngày)
06 22 lần 14/01/2021 231 (ngày)
32 22 lần 14/01/2021 182 (ngày)
37 21 lần 21/01/2021 231 (ngày)
97 13 lần 18/03/2021 238 (ngày)
63 12 lần 25/03/2021 161 (ngày)
80 12 lần 25/03/2021 210 (ngày)
29 11 lần 01/04/2021 196 (ngày)
49 11 lần 01/04/2021 175 (ngày)
53 10 lần 08/04/2021 182 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 202 188 258 181 188 146 230 307 209 167 279 160 223 195 174 132 237 139 160 230
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 237 195 223 174 195 188 146 216 216 195 230 258 181 244 209 139 174 230 188 244
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 272 160 286 188 195 216 167 433 223 174 258 279 293 181 181 181 244 167 223 202
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 195 139 160 153 230 174 209 195 370 181 244 258 216 209 195 216 237 139 146
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 209 230 139 328 321 279 237 216 349 153 188 216 160 216 139 139 195 237 195 160

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.