App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTTH Thống kê đặc biệt tuần XSTTH
Thống kê tần số nhịp XSTTH Thống kê tần suất loto XSTTH
Tần suất cặp loto XSTTH Thống kê lô gan XSTTH
Đầu đuôi loto XSTTH Thống kê theo tổng XSTTH

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSTTH - Thống kê lô gan xổ số Thừa Thiên Huế từ 01/01/2010 đến 16/09/2019

Các bộ số Lô gan XSTTH chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
32 24 lần 01/04/2019 168 (ngày)
42 19 lần 06/05/2019 154 (ngày)
83 16 lần 27/05/2019 259 (ngày)
66 13 lần 17/06/2019 133 (ngày)
37 12 lần 24/06/2019 147 (ngày)
47 11 lần 01/07/2019 168 (ngày)
62 11 lần 01/07/2019 168 (ngày)
68 11 lần 01/07/2019 154 (ngày)
04 10 lần 08/07/2019 168 (ngày)
23 10 lần 08/07/2019 154 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 188 160 174 153 167 181 125 279 160 230 195 314 265 202 160 146 153 132 195 146
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 209 174 160 153 160 328 230 146 174 272 188 230 167 167 160 174 209 146 195 251
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 153 153 153 209 160 174 384 167 167 181 174 146 139 146 272 244 139 174 216 230
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 223 146 167 167 279 174 132 321 153 146 244 174 209 167 181 125 153 188 153 181
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 216 153 230 258 167 321 139 195 244 216 132 216 195 342 181 146 153 181 216 272