App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan TV - Thống kê lô gan xổ số Trà Vinh từ 01/01/2010 đến 01/03/2021

Các bộ số Lô gan XSTV chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
51 33 lần 10/07/2020 245 (ngày)
34 29 lần 07/08/2020 217 (ngày)
99 21 lần 02/10/2020 224 (ngày)
60 20 lần 09/10/2020 189 (ngày)
81 19 lần 16/10/2020 238 (ngày)
92 17 lần 30/10/2020 175 (ngày)
38 17 lần 30/10/2020 210 (ngày)
02 16 lần 06/11/2020 175 (ngày)
27 16 lần 06/11/2020 182 (ngày)
76 14 lần 20/11/2020 147 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 195 174 174 160 181 181 230 223 202 188 160 139 160 160 181 244 202 160 314 223
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 216 244 251 160 118 181 209 181 195 209 125 223 139 237 216 286 342 160 209 258
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 146 349 202 132 223 209 167 251 139 167 363 244 188 153 209 181 195 202 167 188
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 223 181 258 237 202 244 160 153 216 223 181 195 223 237 174 146 237 244 146
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 202 237 307 146 167 174 188 244 251 230 216 209 174 230 244 146 146 286 167 223

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.