Thống kê 2 số cuối XSTV Thống kê đặc biệt tuần XSTV
Thống kê tần số nhịp XSTV Thống kê tần suất loto XSTV
Tần suất cặp loto XSTV Thống kê lô gan XSTV
Đầu đuôi loto XSTV Thống kê theo tổng XSTV

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan TV - Thống kê lô gan xổ số Trà Vinh từ 01/01/2010 đến 06/12/2021

Các bộ số Lô gan XSTV chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
33 40 lần 26/02/2021 283 (ngày)
38 39 lần 05/03/2021 276 (ngày)
90 36 lần 26/03/2021 255 (ngày)
86 36 lần 26/03/2021 255 (ngày)
62 32 lần 23/04/2021 227 (ngày)
58 31 lần 30/04/2021 220 (ngày)
40 30 lần 07/05/2021 213 (ngày)
22 30 lần 07/05/2021 252 (ngày)
61 29 lần 14/05/2021 224 (ngày)
51 29 lần 14/05/2021 259 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 195 174 174 181 181 181 230 223 202 188 184 293 160 244 181 244 202 160 314 223
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 216 244 251 160 132 188 209 181 195 209 146 244 163 282 216 286 342 188 275 258
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 212 349 202 132 223 209 167 251 139 209 363 258 188 163 209 195 195 202 219 251
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 188 223 226 258 237 202 244 160 177 216 223 181 195 223 258 174 146 237 244 181
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 202 237 307 146 170 174 254 244 251 230 254 237 384 230 244 209 146 286 209 223

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.