App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSVL - Thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSVL chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
19 23 lần 12/04/2019 161 (ngày)
54 22 lần 19/04/2019 168 (ngày)
35 18 lần 17/05/2019 203 (ngày)
60 18 lần 17/05/2019 224 (ngày)
83 17 lần 24/05/2019 154 (ngày)
44 17 lần 24/05/2019 175 (ngày)
04 17 lần 24/05/2019 147 (ngày)
03 15 lần 07/06/2019 189 (ngày)
41 15 lần 07/06/2019 182 (ngày)
33 14 lần 14/06/2019 133 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 181 202 244 188 146 181 139 167 279 195 160 300 216 209 202 181 188 216 195 160
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 230 174 188 188 160 160 160 146 153 174 223 286 153 132 195 202 202 181 167 216
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 244 181 202 181 174 202 356 195 202 216 321 202 174 188 167 160 195 209 223 153
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 223 188 174 139 160 202 153 153 174 181 139 174 174 160 202 160 202 272 139 181
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 202 209 132 153 314 174 160 139 237 244 209 153 251 153 167 132 209 132 188 230