vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSVL Thống kê đặc biệt tuần XSVL
Thống kê tần số nhịp XSVL Thống kê tần suất loto XSVL
Tần suất cặp loto XSVL Thống kê lô gan XSVL
Đầu đuôi loto XSVL Thống kê theo tổng XSVL

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan VL - Thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long từ 01/01/2010 đến 25/09/2022

Các bộ số Lô gan XSVL chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
22 25 lần 01/04/2022 189 (ngày)
68 21 lần 29/04/2022 175 (ngày)
31 17 lần 27/05/2022 287 (ngày)
55 16 lần 03/06/2022 175 (ngày)
34 15 lần 10/06/2022 238 (ngày)
20 11 lần 08/07/2022 231 (ngày)
35 11 lần 08/07/2022 203 (ngày)
43 11 lần 08/07/2022 182 (ngày)
46 11 lần 08/07/2022 357 (ngày)
57 11 lần 08/07/2022 231 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 181 202 244 195 237 237 181 384 279 195 216 300 237 209 216 202 188 216 209 223
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 230 174 188 195 188 265 195 181 209 174 223 286 195 258 237 202 209 258 237 216
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 244 181 202 181 209 202 356 195 209 216 321 209 230 279 209 174 258 230 223 223
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 342 188 244 174 160 202 181 153 174 195 188 216 174 328 279 160 202 272 188 202
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 202 258 223 209 314 356 209 160 237 244 209 153 286 244 202 167 216 153 188 349

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com