vnadssb.com
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan VT - Thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu từ 01/01/2010 đến 25/09/2022

Các bộ số Lô gan XSVT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
70 23 lần 12/04/2022 166 (ngày)
28 16 lần 31/05/2022 280 (ngày)
47 15 lần 07/06/2022 294 (ngày)
43 14 lần 14/06/2022 203 (ngày)
94 14 lần 14/06/2022 224 (ngày)
90 13 lần 21/06/2022 287 (ngày)
21 12 lần 28/06/2022 252 (ngày)
59 12 lần 28/06/2022 175 (ngày)
17 11 lần 05/07/2022 175 (ngày)
38 11 lần 05/07/2022 217 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 216 216 216 251 181 174 153 321 160 181 272 244 265 174 265 230 244 174 230 209
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 181 251 223 153 188 223 230 216 279 195 181 293 139 174 139 195 167 286 216 237
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 202 216 223 202 188 349 258 293 223 300 230 202 300 265 139 223 223 230 454 174
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 216 251 216 258 265 153 202 188 258 237 165 230 195 195 167 286 202 216 202 237
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 265 209 188 223 265 244 230 174 272 279 286 244 174 188 223 174 258 174 174 188

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.

vnadssb.com