Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan VT - Thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu từ 01/01/2010 đến 06/12/2021

Các bộ số Lô gan XSVT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
28 37 lần 09/03/2021 272 (ngày)
90 34 lần 30/03/2021 287 (ngày)
84 34 lần 30/03/2021 251 (ngày)
31 34 lần 30/03/2021 294 (ngày)
22 29 lần 11/05/2021 209 (ngày)
49 29 lần 11/05/2021 245 (ngày)
48 28 lần 18/05/2021 224 (ngày)
53 27 lần 25/05/2021 266 (ngày)
81 27 lần 25/05/2021 195 (ngày)
64 27 lần 25/05/2021 195 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 180 216 187 251 181 174 152 321 160 181 272 167 265 174 265 230 244 174 230 209
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 251 208 153 188 223 230 216 271 160 181 293 132 174 139 195 167 286 216 237
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 202 188 223 202 188 349 173 293 223 244 230 202 300 265 139 223 195 230 454 174
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 181 194 216 258 194 153 202 188 258 167 153 230 174 195 167 223 202 180 166 237
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 265 194 188 223 250 244 230 174 272 279 286 244 174 188 223 174 258 174 160 187

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.