App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSVT Thống kê đặc biệt tuần XSVT
Thống kê tần số nhịp XSVT Thống kê tần suất loto XSVT
Tần suất cặp loto XSVT Thống kê lô gan XSVT
Đầu đuôi loto XSVT Thống kê theo tổng XSVT

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan VT - Thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu từ 01/01/2010 đến 20/11/2019

Các bộ số Lô gan XSVT chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Lô gan cực đại
71 27 lần 14/05/2019 190 (ngày)
15 23 lần 11/06/2019 162 (ngày)
79 20 lần 02/07/2019 231 (ngày)
80 15 lần 06/08/2019 266 (ngày)
07 14 lần 13/08/2019 322 (ngày)
45 14 lần 13/08/2019 245 (ngày)
64 14 lần 13/08/2019 182 (ngày)
77 14 lần 13/08/2019 175 (ngày)
92 13 lần 20/08/2019 175 (ngày)
38 12 lần 27/08/2019 203 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 146 167 174 251 181 174 146 321 160 181 188 167 265 146 258 161 244 174 188 209
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 167 251 160 153 153 195 230 216 195 146 181 293 132 160 139 195 167 181 202 237
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 202 188 223 160 188 244 146 293 223 244 230 202 300 265 139 223 195 230 146 174
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 181 146 216 258 181 153 202 188 258 167 153 189 174 195 160 223 181 174 118 230
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 265 167 153 146 230 244 153 174 272 279 146 230 174 146 223 174 258 174 160 153

Lô gan MB - Lô han Hà Nội (Lô khan) - Thống kê Lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất theo từng biên độ ngày. Ngoài ra Xổ Số 666 còn. Thống kê Lô gan MN (Miền Nam)và Lô gan MT (Miền Trung) hàng ngày chính xác nhất.