App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê lô gan
» Video hướng dẫn xem thống kê lô gan

Lô gan XSMB - Thống kê lô gan xổ số Miền Bắc từ 01/01/2010 đến 20/09/2019

Các bộ số Lô gan XSMB chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày Gan cực đại
81 14 lần 06/09/2019 32 (ngày)
59 13 lần 07/09/2019 21 (ngày)
90 13 lần 07/09/2019 25 (ngày)
13 12 lần 08/09/2019 26 (ngày)
31 11 lần 09/09/2019 39 (ngày)
51 10 lần 10/09/2019 26 (ngày)
58 10 lần 10/09/2019 36 (ngày)
71 10 lần 10/09/2019 25 (ngày)
Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Max gan 28 24 22 27 34 26 24 28 27 24 33 27 23 25 25 27 21 29 30 23
Bộ số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Max gan 27 28 24 23 25 28 28 24 30 25 29 38 23 30 23 35 27 23 26 38
Bộ số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Max gan 26 26 25 30 30 38 28 29 27 23 26 25 21 27 22 25 23 30 35 20
Bộ số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Max gan 25 35 28 26 25 29 29 26 20 32 30 24 21 28 36 24 25 27 33 23
Bộ số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Max gan 22 31 25 27 29 25 28 23 21 25 24 25 23 23 32 27 28 25 26 20