App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lô Kép XSQT - Thống kê Lô kép Xổ số Quảng Trị

TK lô kép 2 xổ số Quảng Trị biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
11 - 44 2 ngày 05/09/2019, 22/08/2019,
11 - 66 2 ngày 05/09/2019, 22/08/2019,
44 - 66 2 ngày 05/09/2019, 22/08/2019,
66 - 99 2 ngày 05/09/2019, 25/07/2019,