App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lô Kép XSQT - Thống kê Lô kép Xổ số Quảng Trị

TK lô kép 2 xổ số Quảng Trị biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
44 - 77 3 ngày 21/11/2019, 07/11/2019, 17/10/2019,
00 - 44 2 ngày 28/11/2019, 17/10/2019,
22 - 77 2 ngày 24/10/2019, 17/10/2019,
66 - 77 2 ngày 14/11/2019, 07/11/2019,
77 - 88 2 ngày 21/11/2019, 24/10/2019,