App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lô Kép XSTV - Thống kê Lô kép Xổ số Trà Vinh

TK lô kép 2 xổ số Trà Vinh biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
00 - 44 2 ngày 24/07/2020, 12/06/2020,
00 - 77 2 ngày 24/07/2020, 12/06/2020,
44 - 66 2 ngày 03/07/2020, 19/06/2020,
44 - 77 2 ngày 24/07/2020, 12/06/2020,
44 - 88 2 ngày 24/07/2020, 03/07/2020,
77 - 88 2 ngày 24/07/2020, 17/07/2020,