App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lô Kép XSTV - Thống kê Lô kép Xổ số Trà Vinh

TK lô kép 2 xổ số Trà Vinh biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
00 - 33 2 ngày 02/08/2019, 26/07/2019,
00 - 55 2 ngày 30/08/2019, 02/08/2019,
00 - 66 2 ngày 02/08/2019, 26/07/2019,
33 - 66 2 ngày 02/08/2019, 26/07/2019,
55 - 66 2 ngày 02/08/2019, 19/07/2019,