Lô Kép XSMB - Thống kê Lô kép Xổ số Miền Bắc

TK lô kép 2 xổ số Miền Bắc biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
44 - 77 3 ngày 23/03/2019, 17/03/2019, 16/03/2019,
11 - 99 2 ngày 25/03/2019, 23/03/2019,
22 - 77 2 ngày 23/03/2019, 21/03/2019,
44 - 99 2 ngày 23/03/2019, 16/03/2019,
77 - 99 2 ngày 23/03/2019, 16/03/2019,