App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lô Kép XSMB - Thống kê Lô kép Xổ số Miền Bắc

TK lô kép 2 xổ số Miền Bắc biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
33 - 88 3 ngày 08/05/2021, 05/05/2021, 02/05/2021,
66 - 88 3 ngày 06/05/2021, 05/05/2021, 03/05/2021,
11 - 99 2 ngày 09/05/2021, 01/05/2021,
22 - 33 2 ngày 08/05/2021, 05/05/2021,
22 - 88 2 ngày 08/05/2021, 05/05/2021,
33 - 99 2 ngày 08/05/2021, 02/05/2021,
44 - 66 2 ngày 06/05/2021, 05/05/2021,
44 - 88 2 ngày 06/05/2021, 05/05/2021,
88 - 99 2 ngày 08/05/2021, 02/05/2021,