App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Lô Kép XSMB - Thống kê Lô kép Xổ số Miền Bắc

TK lô kép 2 xổ số Miền Bắc biên độ 10 ngày

Bộ Số Số ngày đã về
44 - 55 3 ngày 20/11/2019, 12/11/2019, 11/11/2019,
00 - 55 2 ngày 18/11/2019, 15/11/2019,
00 - 77 2 ngày 16/11/2019, 15/11/2019,
33 - 44 2 ngày 19/11/2019, 12/11/2019,
55 - 77 2 ngày 20/11/2019, 15/11/2019,